Evropska godina mladih 2022!

Evropska komisija je proglasila 2022. godinu godinom mladih, čime se posebna pažnja pridaje položaju mladih u Evropi, u želji da se razvijanjem dijaloga sa mladima

Read more »