Erazmus+

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opštegstručnogobrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta.

Novi Erazmus+ program traje od 2021-2027. godine i predviđeni budžet za ovaj sedmogodišnji period je oko 26 milijardi evra.

Fondacija Tempus je zadužena za sprovođenje Erazmus+ programa i njena uloga je, između ostalog, podrška svim ustanovama i organizacijama koje se prijavljuju za projekte u okviru programa.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno  da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. državama članicama Evropske unije ili trećim zemaljama pridruženim Programu (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Srbija je punopravna članica programa Erazmus+ od 2019. godine, što znači da ustanove i organizacije iz Srbije mogu da se prijavljuju za sve vrste projekata u ulozi koordinatora i partnera, kao i države članice Evropske unije. 

Program Erazmus+ se sastoji od tri ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3 – Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 1 (KA1) su projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

U projektima mobilnosti mogu učestvovati studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju, nastavnici i učenici u opštem obrazovanju, nastavnici i učenici u stručnom obrazovanju, edukatori u obrazovanju odraslih i mladi i omladinski radnici u oblasti mladih. Novina u ovom programu je i mogućnost za učenike u opštem obrazovanju, kao i polaznike u obrazovanju odraslih da učestvuju u projektima mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

Ciljevi projekata mobilnosti su brojni: držanje nastave, pohađanje obuke, obavljanje pripravničkog staža, priznavanje stečenih ESPB bodova, sticanje iskustva, novih veština i profesionalno usavršavanje.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 (KA2) su projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u državama članicama Evropske unije ili trećim zemljama pridruženim Programu, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti. Tu spadaju modernizacija nastavnih planova i programa, inoviranje metodologije izvođenja nastave, unapređenje nastavnog materijala, obuka za odrasle, saradnja sa preduzećima preko kojih se ostvaruju studentske i učeničke prakse…

Projekti u okviru ključne aktivnosti 3 (KA3) su projekti za podršku reformi obrazovnih politika i namenjeni su institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Detalje o tome kako pronaći partnera, napisati projekat i kojoj instituciji se projekat podnosi možete pogledati na sajtu www.erasmusplus.rs.