Еразмус+

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три области: образовање, млади и спорт. Укупна средства намењена Еразмус+ програму за цео период износе 14,7 милијарди евра, а планирано трајање програма је до 2020. године.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је Фондација Темпус.

Институције и организације које могу пуноправно  да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају тзв. програмским земљама (све земље Европске уније, Србија, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3, и два посебна дела – Жан Моне и Спорт. Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+.

Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина. Они подразумевају:

  • мобилност студената и запослених на високошколским установама,
  • мобилност наставног/ненаставног особља предшколских и школских установа, мобилност наставног/ненаставног особља и ученика установа и организација у области стручног образовања и обука, и
  • мобилност наставног/ненаставног особља установа и организација у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање.

Циљеви пројеката мобилности су бројни: држање наставе, похађање обуке, обављање приправничког стажа, признавање стечених ЕСПБ бодова, стицање искуства, нових вештина и професионално усавршавање.

Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси. Они подразумевају институционалну сарадњу програмских и партнерских земаља која се може остварити кроз пројекте изградње капацитета у високом образовању, пројекте стратешких партнерстава, савеза знања и савеза секторских вештина. Циљ ових пројеката је допринос модернизацији и јачању системског одговора образовања, обука и младих на изазове савременог доба – незапосленост, економску стабилност и раст и активно учешће у демократском животу.

Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Детаље о томе како пронаћи партнера, написати пројекат и којој институцији се пројекат подноси можете погледати на сајту www.erasmusplus.rs

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О АКТИВНОСТИМА ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС