Konkursi Fondacije Tempus

Konkursi Fondacije Tempus

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za radno  mesto: Asistent za tehničke poslove. Konkurs je otvoren do 07. decembra 2022. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III.

Fondacija Tempus je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova i omladinskih organizacija za učešće u programu Erazmus+. Rok za podnošenje prijava je 30. novembar 2022. godine.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-34-2022

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-33-2022

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-32-2022