Konkursi Fondacije Tempus

Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova i omladinskih organizacija za učešće u programu Erazmus+.

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III. 

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge strateške podrške menadžmentu S-65-2023. – Odabrana je ponuda ponuđača Nemanja Dragićević.

Poziv za dostavljanje ponuda za usluge razvoja softverskih aplikacija i naloga S-64-2023. – Odabrana je ponuda ponuđača Nemanja Dragićević.

Poziv za dostavljanje ponuda za održavanje časova jezika S-63-2023. – Odabrana je ponuda ponuđivača Verbatim.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-62-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Jovšić.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-61-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Kolor Pres.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-60-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Marketing Press.

Poziv za dostavljanje ponuda za za pružanje usluga napisanim u specifikacijama S-59-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Hotel M.

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga napisanim u specifikacijama S-58-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Hotel Izvor.

Poziv za dostavljanje ponuda za reviziju S-57-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Prva revizija.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-56-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Grom Trade.

Poziv za dostavljanje ponuda za osiguranje S-55-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Generali Osiguranje.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-54-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača Štamparija PROOF.

Poziv za dostavljanje ponuda za opremu E-39-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača iStyle Store.

Poziv za dostavljanje ponuda za opremu E-36-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača BC Group.

Poziv za dostavljanje ponuda za opremu E-35-2022 – Nabavka nije ugovorena.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-34-2022 – Nabavka nije ugovorena.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-33-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača Buzz IT.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-32-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača iStyle Stores.