Konkursi Fondacije Tempus

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: Saradnik za administrativne poslove. Konkurs je otvoren do 30. marta 2023. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: Saradnik za finansijske i administrativne poslove. Konkurs je otvoren do 30. marta 2023. godine u 23:59 časova.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-54-2022.

Poziv za dostavljanje ponuda za opremu E-35-2022

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-34-2022

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-33-2022

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-32-2022