Konkursi Fondacije Tempus

Fondacija Tempus objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za mentorski rad za pripremu obrazovnih ustanova i omladinskih organizacija za učešće u programu Erazmus+.

 

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija objavljuje javni poziv za akademske ocenjivače koji će učestvovati u ocenjivanju prijavljenih mreža u okviru CEEPUS III. 

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-56-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Grom Trade.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-55-2023 – Odabrana je ponuda ponuđača Generali Osiguranje.

Poziv za dostavljanje ponuda za štampu S-54-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača Štamparija PROOF.

Poziv za dostavljanje ponuda za opremu E-35-2022 – Nabavka nije ugovorena.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-34-2022 – Nabavka nije ugovorena.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-33-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača Buzz IT.

Poziv za dostavljanje ponuda za računarsku opremu E-32-2022 – Odabrana je ponuda ponuđača iStyle Stores.