Međunarodna saradnja VŠU

Kontakte predstavnika obrazovnih institucija zainteresovanih za međunarodnu saradnju možete pronaći na sledećem linku.