О нама

Фондација Темпус je основана октобра 2002 године. Њени оснивачи су државни универзитети, који су Фондацију првобитно замислили као канцеларију задужену за спровођење Темпус програма у Србији, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од тада је Фондација Темпус постепено постајала одговорна и за друге програме ЕУ, као што су Еразмус Мундус, Програм за целоживотно учење, Жан Моне и Еразмус+.

Од 2007. године почела је да промовише програм Еразмус Мундус, његове заједничке студијске програме и стипендије за студенте, наставнике и остале запослене на високошколским институцијама кроз разне активности, као што су инфо сесије на факултетима и консултације са студентима у вези са могућностима добијања стипендије за одлазак на мастер или докторске студије, као и одлазак на размену.

Од 2009. године, Фондација Темпус је задужена за промоцију програма Жан Моне.

Од 2011. године Фондација Темпус је задужена и за Програм за целоживотно учење, којим су обухваћени и предуниверзитетски нивои образовања. Број институција са којима је сарађивала се ширио – од универзитета и високих школа, до основних и средњих школа, државних институција, предузећа и организација цивилног друштва које су активне у области образовања.

Од 2013. године, у оквиру Фондације Темпус основан је и национални Euroguidance центар као део Европске мреже за подршку каријерном вођењу и саветовању, којој је Србија приступила исте године.

Од 2014. године, Фондација Темпус је надлежна за спровођење компоненте образовања у оквиру највећег програма Европске уније – Еразмус+.

Фондација Темпус је од 2015. и канцеларија задужена за спровођење програма CEEPUS, средњеевропског програма за размену студената и наставног особља.

Након што су у јулу 2016. године започете припремне мере за пуноправно учешће Србије у Еразмус+ програму, Фондација Темпус је постала задужена и за спровођење омладинске компоненте овог програма.

У фeбруару 2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица Еразмус+ програма, а Фондација Темпус је Национална Еразмус+ агенција.

Од свог оснивања, Фондација Темпус доприноси развоју образовања и људских ресурса и развоју друштва у целини подизањем капацитета организација за младе и других организација, успостављањем сарадње са свим друштвеним партнерима, међународном сарадњом и радом са појединцима и институцијама.

Фондација Темпус својим радом учествује у промовисању и спровођењу образовних програма ЕУ, других образовних програма, као и различитих програма сарадње намењених свим нивоима образовања и подршци младима у Републици Србији кроз развој, конципирање и имплементацију пројеката чији је циљ унапређење квалитета формалног и неформалног образовања и развој људских ресурса.

Фондација Темпус свакодневно доприноси развоју европских стандарда у образовању, приближавању концепта европске димензије у области образовања, промовисању и популаризацији питања везаних за област образовања, образовних политика и политика младих.

На основу формалног мандата, Фондација Темпус многобројним активностима промовише и спроводи највећи програм Европске Уније – Еразмус+, чиме пружа подршку како организацијама, тако и појединцима у личном и професионалном развоју, као што су каријерно вођење, развој вештина, компетенција и квалификација , лични развој и међународна мобилност кључних актера у области образовања, са посебним фокусом на практичаре, младе и младе са смањеним могућостима.

Више детаља о реализованим активностима можете погледати у Извештајима о раду за 2016, 20172018 и 2019. годину.

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус