O nama

Од свог оснивања Фондација Темпус учествује у промовисању и спровођењу образовних програма ЕУ, других образовних програма, као и различитих програма сарадње намењених свим нивоима образовања и подршци младима у Републици Србији кроз развој, конципирање и имплементацију пројеката чији је циљ унапређење квалитета формалног и неформалног образовања и развој људских ресурса.

Својим радом доприноси развоју образовања и људских ресурса и развоју друштва у целини подизањем капацитета организација за младе и других организација, успостављањем сарадње са свим друштвеним партнерима, међународном сарадњом и радом са појединцима и институцијама.

Фондација Темпус свакодневно доприноси развоју европских стандарда у образовању, приближавању концепта европске димензије у области образовања, промовисању и популаризацији питања везаних за област образовања, образовних политика и политика младих.

На основу формалног мандата, Фондација Темпус многобројним активностима промовише и спроводи највећи програм Европске уније за сарадњу у области образовања, обука, младих и спорта – Еразмус+. Тиме Фондација пружа подршку како организацијама, тако и појединцима у личном и професионалном развоју, као што су каријерно вођење, развој вештина, компетенција и квалификација, лични развој и међународна мобилност кључних актера у области образовања, са посебним фокусом на практичаре, младе и младе са смањеним могућостима.

У фебруару 2019. године, Република Србија је постала пуноправна чланица Еразмус+ програма, те установе и организације из Србије имају право да учествују у свим деловима програма.

Више детаља о реализованим активностима можете погледати у Извештајима о раду за 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. годину.

О историјату Фондације и о томе како је текла и развијала се наша прича можете погледати овде.

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус.