Radionice

Radionice

U sklopu podrške institucijama i pojedincima u sektoru obrazovanja i mladih, Fondacija Tempus organizuje besplatne radionice za pisanje projekata.

Cilj ovih radionica jeste da se obrazovne institucije i ustanove pripreme za podnošenje projekata mobilnosti i projekata strateških partnerstava u okviru programa Erazmus+.

Vrste projekata za koje se organizuju radionice su:

Sve radionice koje organizuje Fondacija Tempus su besplatne.

Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću.

POVEZANE VESTI:

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

Prezentacije sa radionica namenjenih opštem i visokom obrazovanju za poziv za 2019

Prezentacije sa radionica namenjenih opštem i visokom obrazovanju za poziv za 2018

Prezentacije sa radionice namenjenih oblasti rada sa mladima