POLITIKA KVALITETA

Фондација Темпус успостављањем система менаџмента квалитета у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015 укључује своје запослене у оптимизацију процеса и повећава усмереност на корисника како би повећала његово задовољство услугама које Фондација пружа.

Стандард се фокусира на континуално побољшање процеса и успостављањем система менаџмента квалитетом омогућава организацијама да на ефикасан начин оптимизују своје процесе како би давале што боље резултате.

Фондација Темпус се својом Политиком квалитета залаже за стално унапређење својих процеса и компетенција својих запослених како би одговорила на захтеве заинтересованих страна.

У наставку погледајте Политику квалитета коју је Фондација Темпус прописала, као и сертификат ISO 9001:2015 који потврђују да је систем менаџмента квалитетом Фондације у складу са захтевима ISO 9001.