CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program univerzitetske razmene koji pruža mogućnost studentima i profesorima visokoškolskih ustanova da učestvuju u akademskoj mobilnosti.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje sistema obrazovanja na visokoškolskim ustanovama zemalja članica programa. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti (mobilnost sa ciljem sticanja ESPB bodova), istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Države članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Severna Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Češka. Program je osnovan 1994. godine, na osnovu međunarodnog sporazuma, a putem ovog programa je realizovano preko 82 hiljade razmena studenata i nastavnog osoblja. Treći ciklus CEEPUS programa (CEEPUS III) 2018. godine je obnovljen, a njegovo predviđeno trajanje je sedam godina. Informacije o radu i uspehu CEEPUS programa u proteklom periodu su dostupne u izveštaju za 2022. godinu. U septembru 2023. godine potpisan je novi CEEPUS IV ugovor koji će stupiti na snagu 2025. godine.

Za administriranje programom na nivou svake pojedinačne zemlje zadužene su nacionalne CEEPUS kancelarije. Nacionalne CEEPUS kancelarije, osim što koordinišu radom svih institucija koje su uključene u realizaciju programa u konkretnoj zemlji, zadužene su i za pružanje relevantnih informacija zainteresovanim učesnicima programa, bilo da su to ustanove ili pojedinci. Strateška pitanja u vezi sa samim programom, kao i koordinacija radom pojedinačnih nacionalnih kancelarija, u domenu su rada Centralne CEEPUS kancelarije, čije je sedište u Beču. Za sprovođenje CEEPUS programa u Republici Srbiji od akademske 2015/2016. godine zadužena je Fondacija Tempus.

CEEPUS program je organizovan na takav način da svaka zemlja članica programa obezbeđuje stipendiranje dolaznih kandidata. Iznosi i obuhvati stipendija nisu jedinstveni na nivou čitavog programa već se razlikuju od zemlje do zemlje. Više informacija o visini stipendija i ostalim pogodnostima su dostupne na zvaničnom veb-sajtu programa.

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se kandidat prijavljuje. Studenti putem CEEPUS programa imaju mogućnost da učestvuju u semestralnim mobilnostima, sa ciljem sticanja ESPB bodova, ali i da učestvuju u kraćim akademskim razmenama, do tri meseca, prvenstveno radi sprovođenja istraživanja i pisanja master rada ili doktorske teze. Studenti imaju mogućnost da učestvuju i u kraćim grupnim aktivnostima, kratkoročnim ekskurzijama / zimskim i letnjim školama koje se sprovode u okviru CEEPUS mreža.

Mobilnost nastavnog osoblja može da traje minimalno pet radnih dana, uz obavezu sprovođenja najmanje šest predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, dok period boravka predavača često traje i mesec dana.

Kandidati koji su zainteresovani za učešće u programu prijavu za mobilnost podnose putem zvanične platforme CEEPUS III programa. Na ovom veb-sajtu kandidati mogu da se detaljnije informišu u vezi sa procesom prijave, uslovima za učešće, dokumentacijom potrebnom za konkurisanje i ostalim važnim aspektima mobilnosti.

CEEPUS mreže

Stipendije

Nacionalna CEEPUS kancelarija