CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je srednjoevropski program univerzitetske razmene koji pruža mogućnost studentima i profesorima visokoškolskih ustanova da učestvuju u akademskoj mobilnosti.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje obrazovanja na visokoškolskim institucijama zemalja članica programa. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti (mobilnost sa ciljem sticanja ESPB bodova), istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

Države članice CEEPUS-a su: Austrija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Češka. Program je osnovan 1994. godine, na osnovu međunarodnog sporazuma, a kroz ovaj program je realizovano preko 75 hiljada razmena studenata i nastavnog osoblja. Treći ciklus CEEPUS programa (CEEPUS III) 2018. godine je obnovljen, a njegovo predviđeno trajanje je sedam godina.

Za administriranje programom na nivou svake pojedinačne zemlje zadužene su Nacionalne CEEPUS kancelarije. Nacionalne CEEPUS kancelarije, osim što koordinišu rad svih institucija koje su uključene u realizaciju programa u konkretnoj zemlji, zadužene su i za pružanje relevantnih informacija zainteresovanim učesnicima programa, bilo da su to institucije ili pojedinci. Strateška pitanja u vezi sa samim programom kao i koordinacija rada pojedinačnih nacionalni kancelarija su u domenu rada Centralne CEEPUS kancelarije, čije je sedište u Beču. Za sprovođenje CEEPUS programa u Republici Srbiji od akademske 2015/2016. godine zadužena je Fondacija Tempus.

CEEPUS program je organizovan na takav način da svaka zemlja članica programa obezbeđuje stipendiranje dolaznih kandidata. Iznosi i obuhvati stipendija nisu jedinstveni na nivou čitavog programa već zavise od ekonomskog standarda i mogućnosti pojedinačne zemlje. Pored isplate novčanog iznosa stipendije, postoji i mogućnost obezbeđivanja smeštaja u studentskom domu u okviru raspoloživih smeštajnih kapaciteta, ishrane u studentskoj menzi po povoljnim cenama i korišćenje hitne medicinske pomoći. Bliže informacije o različitim aspektima boravka CEEPUS stipendista u Republici Srbiji dostupne su u okviru nacionalnog generalnog informativnog paketa.

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se kandidat prijavljuje. Studenti kroz CEEPUS program imaju mogućnost da učestvuju u semestralnim mobilnostima, sa ciljem sticanja ESPB bodova, ali i da učestvuju u kraćim akademskim razmenama, do tri meseca, prvenstveno radi sprovođenja istraživanja i pisanja master ili doktorske teze. Studenti takođe imaju mogućnost da učestvuju i u kratkoročnim ekskurzijama, koje se odnose na boravak na zimskim i letnjim školama (trajanja do 6 dana), koje se sprovode u okviru CEEPUS mreža.

Mobilnost nastavnog osoblja može trajati minimalno pet radnih dana uz obavezu 6 predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, dok period boravka predavača često traje i mesec dana.

Kandidati koji su zainteresovani za učešće u programu prijavu za mobilnost podnose kroz zvaničnu platformu CEEPUS III programa. Na ovom mestu kandidati se mogu detaljnije informisati u vezi sa procesom prijave, uslovima za učešće, dokumentacijom potrebnom za konkurisanje i ostalim važnim aspektima mobilnosti. CEEPUS Mreže Stipendije Nacionalna CEEPUS kancelarija.

CEEPUS Mreže

Stipendije

Nacionalna CEEPUS kancelarija

VAŽNO OBAVEŠTENJE O AKTIVNOSTIMA FONDACIJE TEMPUS