CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) је средњеевропски програм за размену студената и наставног особља чије је седиште у Бечу, Аустрија. Овај програм омогућава мобилност студената и професора са основним циљем унапређења образовања на високошколским институцијама. CEEPUS омогућава размене у виду кредитне мобилности, истраживачких боравака, реализације предавачких активности, као и тзв. летњих школа.

Државе-чланице CEEPUS-а су: Аустрија, Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Мађарска, Молдавија, Пољска, Румунија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска, Црна Гора, Чешка. Програм је основан 1994. године, а у претходних 20 година, кроз овај програм је организовано преко 47 хиљада размена студената и наставног особља. Трећи циклус CEEPUS програма (CEEPUS III) 2018. године је обновљен, а његово предвиђено трајање је седам година.

Трајање мобилности директно зависи од врсте и категорије мобилности за коју се апликант пријављује. Генерално, CEEPUS студентима омогућава дуже боравке, у трајању од једног или два семестра, ради стицања кредита, али и оне краткорочне, у трајању до три месеца, са циљем истраживања и писања мастер или докторске тезе, као и тзв. краткорочне екскурзије, које се односе на боравак на зимским и летњим школама (трајања до 6 дана). Када је реч о мобилности професора, она може трајати минимално пет радних дана уз обавезу 6 предавачких или менторских сати по радној недељи, а период боравка предавача често траје и месец дана.

Висина стипендије коју свака земља издваја за долазне стипендисте одређује se на основу нивоа њеног економског стандарда. Месечни износ стипендије за студенте, дипломце и студенте докторских студија који долазе у Републику Србију износи 20000 динара, а за студенте докторских студија запослене на универзитету и професоре који бораве на мобилност у Србији – 35000 динара. Поред стипендије, постоји и могућност обезбеђивања смештаја у студентском дому у оквиру расположивих смештајних капацитета, исхране у студентској мензи по повољним ценама  и коришћења хитне медицинске помоћи, а ближе информације о различитим аспектима боравка у Републици Србији доступне су у оквиру националног генералног информативног пакета.

Детаљне информације, пријављивање и документација потребна за конкурисање налази се на сајту CEEPUS III програма.

CEEPUS Мреже

Стипендије

Национална CEEPUS канцеларија

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ О АКТИВНОСТИМА ФОНДАЦИЈЕ ТЕМПУС