Stipendije

CEEPUS program omogućava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja sa visokoškolskih institucija koje imaju pravo učešća u programu.

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti za studente i akademsko osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije:

mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među mrežama sa odobrenom kvotom za određenu akademsku godinu).

mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover mobility) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u ali koje ne učestvuju u radu iste mreže ili ukoliko jedna ili obe institucije do sada nisu učestvovale u CEEPUS programu.

Svaka zemlja članica CEEPUS-a pokriva troškove za studente i nastavno osoblje iz inostranstva (tzv. „dolazne” učesnike). Visina stipendije varira od zemlje do zemlje i u skladu je sa ekonomskim mogućnostima te države. Takođe, uz novčani iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima i obuhvatu stipendija u svakoj pojedinačnoj zemlji su dostupne na sajtu CEEPUS III programa (klikom na polje Scholarship rates za konkretnu zemlju).

Razmene studenata

Studenti koji žele da učestvuju u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS programa imaju mogućnost odabira jedne od 3 kategorije mobilnosti u zavisnosti od akademske svrhe mobilnosti kao i dužine boravka na razmeni:

student – kategorija mobilnosti namenjena studentima koji na razmeni borave najmanje tri meseca, a najviše dva semestra. Osnovni cilj ove mobilnosti jeste sticanje ESPB bodova na instituciji domaćinu.

kraće mobilnosti studenata (short-term student mobility) – predviđena za studente koji na mobilnosti borave do najviše tri meseca, a prvenstveno je namenjena kandidatima koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad/disertaciju.

kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti u okviru CEEPUS mreža (poput letnje škole).

Studenti imaju pravo da učestvuju u programu ukoliko imaju status studenta u akademskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje i ukoliko su završili najmanje 2 semestra na matičnoj instituciji.

Studijski boravci nastavnika

Nastavno osoblje koje učestvuje u CEEPUS programu uvek se prijavljuje u okviru kategorije teacher (čak i u slučaju da učestvuje u letnjim/zimskim školama). Za ovu vrstu mobilnosti aplicira nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/ mentorskog rada na ustanovi domaćinu. U skladu s Radnim programom CEEPUS III, uslov za odobravanje ove vrste mobilnosti je održavanje šest sati nastavnog/ mentorskog rada na nedeljnom nivou. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jeste pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Uslovi i rokovi za prijavu

Način prijave