Stipendije

CEEPUS program omogućava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja sa visokoškolskih ustanova koje ima pravo učešća u programu.

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti za studente i akademsko osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije:

  • Mrežnu mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže na rezervnoj listi, odnosno mreže na koje nisu inicijalno alocirani stipendijski meseci za mobilnost kandidata već mobilnosti mogu da se odobre ukoliko postoji raspoloživa kvota).
  • Mobilnost izvan CEEPUS mreža (freemover mobility) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske ustanove koje imaju pravo učešća u programu, ali koje ne učestvuju u radu iste mreže ili ukoliko jedna ili obe institucije do sada nisu učestvovale u CEEPUS programu.

CEEPUS program je organizovan na takav način da svaka zemlja članica programa obezbeđuje stipendiranje dolaznih kandidata. Iznosi i obuhvati stipendija nisu jedinstveni na nivou čitavog programa već se razlikuju od zemlje do zemlje. Takođe, uz novčani iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima i obuhvatu stipendija u svakoj pojedinačnoj zemlji je dostupno na sajtu CEEPUS III programa (odabirom polja Scholarshiprates za konkretnu zemlju).

Razmene studenata

Studenti koji žele da učestvuju u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS programa imaju mogućnost odabira jedne od tri kategorije mobilnosti u zavisnosti od akademske svrhe mobilnosti, kao i dužine boravka na razmeni:

Student – kategorija mobilnosti namenjena studentima koji na razmeni borave najmanje tri meseca, a najviše dva semestra. Osnovni cilj ove mobilnosti je sticanje ESPB bodova na ustanovi domaćinu.

Kraće mobilnosti studenata (short-term student mobility) – predviđena za studente koji na mobilnosti borave do tri meseca, a prvenstveno je namenjena kandidatima koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad / disertaciju.

Kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti u okviru CEEPUS mreža.

Studenti imaju pravo da učestvuju u programu ukoliko imaju status studenta u akademskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje i ukoliko su završili najmanje dva semestra na matičnoj instituciji.

Studijski boravci nastavnika

Nastavno osoblje koje učestvuje u CEEPUS programu uvek se prijavljuje u okviru kategorije teacher (čak i u slučaju da učestvuje u letnjim/zimskim školama). Prema pravilima programa, mobilnost nastavnog osoblja može da traje minimalno pet radnih (eventualno tri u slučaju kratkih grupnih mobilnosti) dana uz obavezu sprovođenja najmanje šest predavačkih ili mentorskih sati po radnoj nedelji, dok period boravka predavača često traje i mesec dana.

U slučaju razmene freemover kandidata, potrebno je da oni prilikom podnošenja prijave, u samu prijavu, prilože određena dokumenta.

  • Student mora da priloži prihvatno pismo koje je overila ustanova domaćin (CEEPUS: Letter of Acceptance ‒ Student) i dva pisma preporuke koja je overila matična ustanova (CEEPUS: Letter of Recommendation ‒ Student).
  • Nastavno osoblje mora da priloži prihvatno pismo koje je overila ustanova domaćin (CEEPUS: Letter of Acceptance ‒ Teacher). Napominjemo da se dokumenta prilažu uvek na propisanom obrascu koji se nalazi na zvaničnom veb-sajtu programa.

Uslovi i rokovi za prijavu

Način prijave