Stipendije

Stipendije

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti za studente i akademsko osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije:

• mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među odobrenim mrežama za određenu akademsku godinu). CEEPUS podržava mobilnost studenata različitih nivoa studija, kao i mobilnost nastavnog osoblja;

• mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover mobility) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u, pri čemu jedna ili obe ustanove nisu uključene u neku od CEEPUS mreža.

Osnovna merna jedinica u CEEPUS III programu jeste tzv. „stipendijski mesec”.

Svaka zemlja članica CEEPUS-a pokriva troškove za studente i nastavno osoblje iz inostranstva (tzv. „dolazne” učesnike). Visina stipendije varira od zemlje do zemlje i u skladu je sa ekonomskim mogućnostima te države. Takođe, uz iznos stipendije, u nekim slučajevima (zavisno od zemlje gde se mobilnost realizuje) omogućeni su smeštaj u studentskim domovima i ishrana po beneficiranim cenama. Više informacija o iznosima stipendija i o eventualnim pogodnostima smeštaja i ishrane, dostupne su na sajtu CEEPUS III programa, u odeljku CEEPUS Member Countries and NCOs“.

 

Razmene studenata

U programu CEEPUS mobilnosti studenata svrstane su u tri kategorije, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti:

student – za studente koji su završili najmanje 2 semestra na matičnoj instituciji. Stipendije se dodeljuju za najmanje tri meseca.

kraće mobilnosti studenata (short-term student) – predviđena za studente koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti je jedan mesec.

kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti (poput letnje škole).

Nastavno osoblje koje učestvuje u letnjoj školi u funkciji predavača uvek se prijavljuje u okviru kategorije teacher.

Studijski boravci nastavnika

Nastavno osoblje koje učestvuje u CEEPUS programu uvek se prijavljuje u okviru kategorije teacher.

Za ovu vrstu mobilnosti aplicira nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/ mentorskog rada na ustanovi-domaćinu. U skladu s Radnim programom CEEPUS III, uslov za odobravanje ove vrste mobilnosti je održavanje šest sati nastavnog/ mentorskog rada na nedeljnom nivou. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jeste pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti.

Uslovi i rokovi za prijavu

Način prijave