Način prijave

Način prijave

Prijavljuje se isključivo putem CEEPUS onlajn sistema na ceepus.info, gde se treba registrovati i ispuniti elektronsku prijavu.

Prijava za CEEPUS mobilnost u tri koraka

1. Informacije o dostupnim mrežama za mobilnost potraži na sajtu CEEPUS-a. Ukoliko pronađeš odgovarajući mrežu putem koje bi išao/la na mobilnost i u njoj učestvuje tvoja institucija (katedra/smer, fakultet…), treba da se obratiš lokalnoj kontakt osobi za CEEPUS na tvojoj instituciji, koja ti može reći osnovne informacije o mogućnostima mobilnosti u mreži za koju si zainteresovan/a. Ako u mreži putem koje želiš da realizuješ mobilnost ne učestvuje tvoja institucija (katedra/smer, fakultet…), možeš da se prijaviš kao freemover (prijava van mreža).

2. Popuni onlajn prijavu. Prijavu ćeš ispuniti registrovanjem na CEEPUS sistem i praćenjem stavke Manage your mobility applications. Postupak podnošenja prijave pokreni pritiskom na ikonu Action, a nakon toga sledi dalja uputstva.

VAŽNO: Ukoliko si student i prijavljuješ se kao freemover, pre nego što ispuniš prijavu treba da pribaviš prihvatno pismo od institucije prijema (Freemover Letter of Acceptance) i dva pisma preporuke od svoje matične institucije (Freemover Letter of Recommendation). Za profesore koji se prijavljuju van mreža, potrebno je priložiti prihvatno pismo (tzv. Teacher Letter – Freemover Letter of Acceptance by Host Institution). Formulari za ta dokumenta se mogu pronaći na sajtu CEEPUS-a i njihove popunjene i skenirane verzije se prilažu prilikom popunjavanja onlajn prijave. U ovoj proceduri izuzetak je Austrija – prilikom prijave za vanmrežnu mobilnost u toj zemlji, pomenuta dokumenta se prilažu tek nakon dobijanja obaveštenjada je prijava u užem krugu kandidata, tako da se u prvoj fazi šalje prijavu bez tih dodatnih dokumenata.

3. Elektronskom poštom se nakon određenog perioda dobija obaveštenje o odobravanju ili odbijanju prijave za stipendiju.