Konsultacije

Fondacija Tempus organizuje konsultacije u vezi sa Erazmus+ programom (tumačenje pravila programa, razvoj projektne ideje itd.) ili sa drugim aktivnostima Fondacije (konsultacije za učenike srednjih škola: Šta da radim posle mature?).

Konsultacije u vezi sa Erazmus+ programom organizuju se u kancelariji u ulici Žabljačka 12 i pre dolaska je neophodno zakazati sastanak telefonom ili mejlom.

Konsultacije za učenike srednjih škola se održavaju svakog četvrtka u periodu od 14 do 17 časova u prostorijama Info centra Fondacije Tempus (Terazije 39, Beograd). Za prijavu na individualne konsultacije je potrebno popuniti kratak registracioni formular.