Семинари

Фондација Темпус организује семинаре за наставнике, стручне сараднике и васпитаче у школама и предшколским установама, са циљем њиховог професионалног усавршавања у разним областима. Неки од ових семинара су акредитовани код Завода за унапређење образовања и васпитања.

 

Каријерно вођење и саветовање

За све оне који су заинтересовани за oбласт каријерног вођења и саветовања, национални EUROGUIDANCE центар, који ради у склопу Фондације Темпус, организује две врсте семинара: ,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи”, акредитованог код ЗУОВ-а под редним бројем 47 у Каталогу програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/18. годину и семинар ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења у средњим школама: ефикасно планирање рада школског тима за КВиС“.

,,Каријерно вођење и саветовање у средњој школи” је семинар осмишљен првенствено за наставнике са мало искуства у области каријерног вођења и саветовања. Учесници поред упознавања са свим што појам каријерног вођења и саветовања подразумева, имају прилику да сазнају више о корисним ресурсима у овој области за наставнике и ученике на националном и европском нивоу.

Семинар ,,Унапређење квалитета активности каријерног вођења у средњим школама: ефикасно планирање рада школског тима за КВиС” је намењен наставницима који већ спроводе активности каријерног вођења и саветовања и учествују и/или координирају радом школског тима за каријерно вођење и световање. Имајући у виду да је свака школа специфична у погледу својих учесника и доступних ресурса, значајан део семинара је посвећен креирању опција за рад тима у односу на одлике конкретне школе.

 

eTwinning

За наставнике које интересује европска мрежа за сарадњу школа и предшколских установа eTwinning, Фондација Темпус организује два акредитована семинара: „eTwinning за почетнике – први кораци” (редни број 373 у каталогу ЗОУВ-а) и „Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТа у настави” (редни број 393 у каталогу ЗОУВ-а).

Семинар ,,eTwinning за почетнике – први кораци” има за циљ подизање нивоа дигиталних компетенција запослених у образовно-васпитним установама који раде са децом предшколског и школског узраста, унапређење квалитета наставе кроз коришћење ИКТ алата у раду са ученицима и децом, као и унапређење међупредметних компетенција код ученика. Семинар је намењен наставницима који немају пуно искуства са eTwinning порталом.

Семинар ,,Ка квалитетним eTwinning пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТа у настави” је намењен наставницима који су регистровани и активни чланови eTwinning портала. Циљ семинара је унапређење квалитета постојећих eTwinning пројеката у циљу бољег коришћења ИКТа у настави, као и јачање дигиталних и језичких компетенција наставника/васпитача и ученика.

Осим ових, Фондација Темпус организује и међународне контакт семинаре за кориснике појединих делова програма или мрежа, као што су:

 

 

Циљ контакт семинара је да на једном месту окупе заинтересоване учеснике из институција широм Европе које учествују у Еразмус+ програму, ради успостављања међусобних контаката и размене искуства и добрих пракси. Поред тога, међународни контакт семинари су прилика да се учесници из Србије повежу са колегама из иностранства и пронађу партнере за будуће пројекте.

Сви семинари које организује Фондација Темпус су бесплатни. За учешће је обавезно  попуњавање регистрационог формулара, а учесници на крају семинара добијају потврду о учешћу.

Информације о актуелним семинарима Фондације Темпус могу се пронаћи у рубрикама ВЕСТИ или ЗАПОСЛЕН У ШКОЛСКОЈ ИЛИ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.

ПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ:

Важно обавештење о активностима Фондације Темпус

Позив на акредитоване eTwinning семинаре у Београду

Позив за учествовање у eTwinning вебинарима у оквиру „Недеље школа“