Seminari

Fondacija Tempus organizuje seminare za nastavnike i nastavno-naučno osoblje sa ciljem njihovog profesionalnog usavršavanja u raznim oblastima. Fondacija Tempus je od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja dobila akreditaciju za petnaest programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2022/2023, 2023/2024. i 2024/2025. godinu.

Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koji su zainteresovani za karijerno vođenje i savetovanje, nacionalni EUROGUIDANCE centar, koji radi u sklopu Fondacije Tempus, organizuje sedam seminara:
Za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama koje interesuje evropska mreža za saradnju škola i predškolskih ustanova eTwinning, Fondacija Tempus organizuje četiri akreditovana seminara:
Za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, Fondacija Tempus dodatno organizuje četiri akreditovana seminara:

Ukoliko ste zainteresovani za pohađanje nekog od dostupnih seminara Fondacije Tempus, molimo Vas da popunite formular klikom na dugme ispod.

Osim ovih, Fondacija Tempus povremeno organizuje i međunarodne kontakt seminare za korisnike pojedinih delova programa ili mreža, kao što su:

Cilj kontakt seminara je da na jednom mestu okupe zainteresovane učesnike iz institucija širom Evrope koje učestvuju u Erazmus+ programu, radi uspostavljanja međusobnih kontakata i razmene iskustva i dobrih praksi. Pored toga, međunarodni kontakt seminari su prilika da se učesnici iz Srbije povežu sa kolegama iz inostranstva i pronađu partnere za buduće projekte.

Svi seminari koje ogranizuje Fondacija Tempus su besplatni. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju sertifikat.

Informacije o aktuelnim seminarima Fondacije Tempus mogu se pronaći u rubrikama VESTI ili ZAPOSLEN U ŠKOLSKOJ ILI PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.

POVEZANE VESTI:

Važno obaveštenje o aktivnostima Fondacije Tempus

Akreditovani eTwinning seminari u Beogradu – prva polovina 2019. godine

Akreditovani seminari Euroguidance i Europass centra

Poziv na akreditovane eTwinning seminare u Beogradu

Poziv za učestvovanje u eTwinning vebinarima u okviru „Nedelje škol