Пронађи се

Својим многобројним активностима, Фондација Темпус пружа подршку како организацијама, тако и појединцима у личном и професионалном развоју.

Фондација Темпус, у циљу квалитетне и ефектне промоције и оснаживању појединаца између осталог, организује ИНФО ДАНЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРЕ, ВЕБИНАРЕ и РАДИОНИЦЕ, а поред свега тога, појединци заинтересовани за конкретне аспекте рада Фондације Темпус и њене промоције Еразмус+ и CEEPUS програма, могу заказати консултације или добити додатне информације у ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ.

Примарни фокус активности Фондације Темпус је на промоцији највећег програма Европске Уније – Еразмус+, као и средњевропског програма за размену студената и наставног особља – CEEPUS.

Иако појединци не могу подносити предлоге пројеката за Еразмус+, они су директни корисници програма, кроз реализацију пројеката. У оквиру Еразмус+, појединци могу учествовати у међународним разменама са партнерским установама из Европе у делу програма означеном као Кључна активност 1 (КА1).

CEEPUS програм такође подразумева размену појединаца (студената и наставног особља), али у оквиру 15 средњевропских земаља.

Образовне институције и организације које се баве образовањем, у могућности су да пријављују своје пројекте у делу Еразмус+ програма означеном као Кључна активност 2 (КА2). У оквиру КА2, институцијама из Србије на располагању су пројекти изградње капацитета у високом образовању и пројекти стратешких партнерстава, као и низ других пројеката у којима могу учествовати као партнери на пројекту.