Pronađi se

Pronađi se

Svojim mnogobrojnim aktivnostima, Fondacija Tempus pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju.

Fondacija Tempus, u cilju kvalitetne i efektne promocije i osnaživanju pojedinaca između ostalog, organizuje INFO DANE, KONFERENCIJE, SEMINARE, VEBINARE i RADIONICE, a pored svega toga, pojedinci zainteresovani za konkretne aspekte rada Fondacije Tempus i njene promocije Erazmus+ i CEEPUS programa, mogu zakazati konsultacije ili dobiti dodatne informacije u INFORMATIVNOM CENTRU.

Primarni fokus aktivnosti Fondacije Tempus je na promociji najvećeg programa Evropske Unije – Erazmus+, kao i srednjevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja – CEEPUS.

Iako pojedinci ne mogu podnositi predloge projekata za Erazmus+, oni su direktni korisnici programa, kroz realizaciju projekata. U okviru Erazmus+, pojedinci mogu učestvovati u međunarodnim razmenama sa partnerskim ustanovama iz Evrope u delu programa označenom kao Ključna aktivnost 1 (KA1).

CEEPUS program takođe podrazumeva razmenu pojedinaca (studenata i nastavnog osoblja), ali u okviru 15 srednjevropskih zemalja.

Obrazovne institucije i organizacije koje se bave obrazovanjem, u mogućnosti su da prijavljuju svoje projekte u delu Erazmus+ programa označenom kao Ključna aktivnost 2 (KA2). U okviru KA2, institucijama iz Srbije na raspolaganju su projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju i projekti strateških partnerstava, kao i niz drugih projekata u kojima mogu učestvovati kao partneri na projektu.