Национална CEEPUS канцеларија

Почев од академске 2015/16. године, Фондација Темпус је задужена за спровођење Средњoевропског програма универзитетске размене – CEEPUS у Републици Србији, тј. врши улогу Националне CEEPUS канцеларије у Србији.

Фондација Темпус – Национална CEEPUS канцеларија

Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), Београд

011 3342 430, 3342 432

ceepus@tempus.ac.rs

www.ceepus.info

Контакт особе:

Даница Шћепановић,  саветник за међународну сарадњу

Софија Петровић, координатор групе за информисање и мобилност