Nacionalna CEEPUS kancelarija

Počev od akademske 2015/16. godine, Fondacija Tempus je zadužena za sprovođenje Srednjoevropskog programa univerzitetske razmene – CEEPUS u Republici Srbiji, tj. vrši ulogu Nacionalne CEEPUS kancelarije u Srbiji.

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija

Žabljačka 12, Beograd

011 3342 430, opcija 6

ceepus@tempus.ac.rs

www.ceepus.info

Kontakt osobe:

Danica Šćepanović, savetnik za međunarodnu saradnju

Jovana Pavlović, savetnik za međunarodnu saradnju

Vedrana Marković, koordinator grupe za mlade, informisanje i sport