NABAVKA USLUGE ZA RAZVOJ SOFTVERSKIH APLIKACIJA I ODRŽAVANJE SOFTVERSKIH APLIKACIJA I NALOGA FONDACIJE

U toku je proces nabavke usluge za razvoj softverskih aplikacija i održavanje softverskih aplikacija i naloga Fondacije. Na osnovu istraživanja tržišta poslat je zahtev za dostavljanje ponude. Rok za dostavljanje ponude je 15.01.2024. godine do 15 časova. 

Zainteresovani ponuđači mogu da kontaktiraju Fondaciju Tempus na hr@tempus.ac.rs  radi dobijanja više informacija.