Nabavka usluge za kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U toku je proces nabavke usluge za kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Na osnovu istraživanja tržišta poslat je zahtev za dostavljanje ponude. Rok za dostavljanje ponude je 05.04.2023. godine do 16 časova.

Zainteresovane osiguravajuće kuće mogu da kontaktiraju Fondaciju Tempus na hr@tempus.ac.rs  radi dobijanja više informacija.