Evropski omladinski događaj u Strazburu 2023. godine

Fotografija: (C) Evropska Unija 2023 / Rockstar Studios / Laszlo Mudra

Ovogodišnji Evropski omladinski događaj (European Youth Event – EYE) koji se održao 9. i 10. juna 2023. godine, okupio je u Evropskom parlamentu u Strazburu, ali i onlajn, hiljade mladih ljudi iz Evropske unije i sveta kako bi razmenili i oblikovali svoje ideje o budućnosti Evrope.

Ovaj događaj je  jedinstvena prilika za mlade od 16 do 30 godina da komuniciraju, inspirišu jedni druge i razmene svoje stavove sa stručnjacima, aktivistima, uticajnim ljudima i donosiocima odluka, u samom srcu evropske demokratije.

Mladi ljudi iz evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, imali su priliku da događaj prate onlajn i postave pitanja govornicima. Na ovaj način, mladi imaju šansu da se aktivno uključe u diskusije, umrežavanje i oblikovanje budućnosti Evrope tokom trajanja događaja.

Više informacija o programu dostupno je na ovoj internet stranici.

Jedan od rezultata skupa biće izveštaj o idejama mladih koji oslikava ideje, očekivanja i brige mladih, a koji će biti podeljen svim poslanicima Evropskog parlamenta.