Javni poziv za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2023/24. godinu

Javni poziv za prijavu CEEPUS mreža je otvoren  do 15. januara 2023. godine, a sve ustanove koje u programu učestvuju moraju da prilože nov Letter of Intent.

Centralna CEEPUS kancelarija u koordinaciji sa Nacionalnim CEEPUS kancelarijama zemalja učesnica programa otvorila je poziv za prijavu mreža koje će biti aktivne u 2023/24. godini.

CEEPUS mreže se odobravaju na period od jedne akademske godine, a mreže koje su bile aktivne u prethodnom periodu potrebno je da se prijave ponovo, odnosno da produže svoj rad. Javni poziv je otvoren i za one ustanove koje po prvi put žele da uzmu učešće u programu, a u tom slučaju zainteresovane ustanove imaju mogućnost da  se priključe već postojećoj ili formiraju novu mrežu, za šta je poželjno prethodno iskustvo i učešće visokoškolske ustanove u programu. U CEEPUS mrežama mogu učestvovati i uže organizacione jedinice visokoškolske ustanove (do nivoa departmana, katedre), a pravo učešća u CEEPUS programu imaju visokoškolske ustanove čiji je osnivač R. Srbija.

Srednjoevropski program univerzitetske razmene (Central European Exchange Programme for University StudiesCEEPUS) omogućava razmenu studenata i nastavnog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz zemalja učesnica programa koje se prvenstveno odvijaju u okviru tzv. mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova zemalja članica CEEPUS programa i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve ustanove učesnice konkretne mreže. Ova partnerstva su grupisana prema širim tematskim oblastima.

Mreže formiraju najmanje tri visokoškolske ustanove iz najmanje tri zemlje učesnice programa, a neretko mogu brojati i više od deset učesnica. Prilikom formiranja mreže jedna ustanova ima ulogu koordinatora čitave mreže i ta ustanova je zadužena za podnošenje prijave i, u slučaju da mreža bude odobrena, i buduću koordinaciju rada mreže, dok ostale učesnice imaju ulogu partnera. Svaka ustanova koja učestvuje u radu mreže ima svog predstavnika tzv. lokalnu kontakt osobu, koja je zadužena za sprovođnje CEEPUS aktivnosti na toj visokoškolskoj ustanovi.

Prijava mreža vrši se na centralnoj platformi CEEPUS programa. Prijavu pokreće i podnosi koordinator čitave mreže, a svaka učesnica u mreži mora imati priloženu odgovarajuću dokumentaciju:

  • Letter of Endorsement– pismo podrške prijavi mreže kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih partnerskih ustanova unutar mreže biti izuzeti troškova plaćanja školarine (dokument potpisuju isključivo rektor/predsednik akademije/direktor);
  • Letter of Intent – pismo o namerama kojim se garantuje da će odlaznim studentima unutar mreže u potpunosti biti priznat period studiranja na partnerskoj ustanovi (ovaj dokument može potpisati i predstavnik fakulteta – dekan ili lice ovlašćeno za međusobno priznavanje, ali uz saglasnost rektora/predsednika akademije/direktora).
  • Informacije o studijskom programu na engleskom jeziku (curriculum), koji sadrži informacije o ESPB bodovima (moguće je priložiti u vidu linka).

Dokumenta Letter of Endorsement i Letter of Intent se generišu u sistemu, sadrže QR kod, naziv ustanove, informacije o mreži i ime lokalne kontakt osobe (lokalnog CEEPUS koordinatora).

Sve visokoškolske ustanove koje učestvuju u mrežama koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini (bilo da su u ulozi koordinatora čitave mreže, bilo da su u ulozi partnera), tokom procesa prijave mreža za akademsku 2023/24. godinu, moraju priložiti nov Letter of Intent.

Dokumenta Letter of Endorsement i curriculum nije potrebno prilagati iznova, osim ukoliko nije došlo do promena (poput npr. izmene lokalne kontakt osobe, izmene naziva i transformacija partnerske ustanove).

Nova dokumenta Letter of Endorsement, Letter of Intent i curriculum prilažu sve ustanove:

  1. ukoliko se priključuju radu neke mreže;
  2. u slučaju formiranja nove mreže;
  3. u situaciji kada mreža nije aktivna tokom tekuće akademske godine.

Osim navedenih dokumenata, u pojedinim situacijama, od koordinatora mreža će se tražiti da prilože i dodatnu dokumentaciju, o čemu je više informacija dostupno u Vodiču na zvaničnom veb-sajtu CEEPUS programa.

Rok za podnošenje prijava za mreže je 15. januar 2023. godine, a učesnice onih mreža koje su blagovremeno podnele prijavu za mrežu mogu do 31. januara 2023. godine u elektronskoj prijavi priložiti neophodna dokumenta. U okviru procedure razmatranja podnetih mreža nakon 31. januara uslediće provera dokumentacije za sve prijavljene mreže i ukoliko se ustanovi da je neki od priloženih dokumenata neodgovarajući ili nevalidan (npr. da pismo o namerama nije ažurirano u ovom pozivu, da pismo podrške prijavi mreže nije potpisano od strane rektora/predsednika akademije/direktora), tj. nepotpun ili zastareo, to može povući oduzimanje „organizacionih poena” koji mogu uticati na konačno odobravanje ili plasman navedenih mreža.

Detaljnije informacije o konkursnom roku za prijavu mreža za 2023/24. godinu dostupne su u CEEPUS vodiču za konkurs 2023/24 u prezentaciji na Fondacije Tempus YouTube kanalu, a više informacija o samom programu  se nalaze na veb-sajtu Fondacije Tempus koja u R. Srbiji vrši ulogu Nacionalne CEEPUS kancelarije

Tokom procesa prijave mreža, Centralna CEEPUS kancelarija će  kao podršku ustanovama organizovati Consultation hours putem ZOOM platforme u nekoliko ponuđenih termina. Ove konsultacije su namenjene predstavnicima visokoškolskih ustanova, koordinatorima mreža i lokalnim kontakt osobama kako bi se olakšalo snalaženje na platformi. Konsultacijama se može pristupiti nakon logovanja na lični CEEPUS nalog, iz sekcije Vesti (klikom na „pročitaj više“ pristupa se direktno ZOOM sastanku u definisanim terminima).

Prilozi: