English as a Medium of Instruction (EMI): Projekat posvećen obukama predavača na najvećim državnim visokoškolskim ustanovama za izvođenje nastave na engleskom jeziku

U okviru aktivnosti podrške internacionalizaciji visokog obrazovanja u Republici Srbiji, Fondacija Tempus sprovodi obuku predavača za izvođenje nastave na engleskom jeziku na četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu i Univerzitetu u Kragujevcu. Osnovni cilj obuke je osnaživanje nastavnika u visokom obrazovanju u sprovođenju nastave na engleskom jeziku (English as a Medium of Instruction – EMI), što podržava nastojanja, ne samo da se veći broj predmeta izvodi na engleskom jeziku, već i da se što više studijskih programa akredituje i sprovodi na ovom jeziku.

Projekat je nastao 2019. godine kao jedan od stubova u okviru inicijative Studiraj u Srbiji (Study in Serbia), koju je sprovodilo Ministarstvo prosvete u saradnji sa Fondacijom Tempus, a u cilju podrške procesu internacionalizacije obrazovnog sistema Republike Srbije i povećanja broja stranih studenata u Srbiji. Tada je i sproveden prvi ciklus obuke. Naredni ciklusi sprovedeni su uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji.

Do sada je 611 predavača uspešno završilo obuku u ukupno četiri sprovedena ciklusa:

 • Prvi ciklus (2019−2020) uspešno je završilo 176 predavača (36 sa Univerziteta u Beogradu, 40 sa Univerziteta u Novom Sadu, 62 sa Univerziteta u Nišu, 35 sa Univerziteta u Kragujevcu);
 • Drugi ciklus (2021−2022) uspešno je završilo 149 predavača (37 sa Univerziteta u Beogradu, 33 sa Univerziteta u Novom Sadu, 42 sa Univerziteta u Nišu, 37 sa Univerziteta u Kragujevcu);
 • Treći ciklus (2022−2023) uspešno su završila 153 predavača (40 sa Univerziteta u Beogradu, 52 sa Univerziteta u Novom Sadu, 37 sa Univerziteta u Nišu, 24 sa Univerziteta u Kragujevcu);
 • Četvrti ciklus (2023−2024) uspešno su završila 133 predavača (46 sa Univerziteta u Beogradu, 42 sa Univerziteta u Novom Sadu, 23 sa Univerziteta u Nišu, 22 sa Univerziteta u Kragujevcu).

Obuka je besplatna, a broj polaznika obuke je u skladu sa brojem grupa po univerzitetu koje su određene i odobrene u konkretnom ciklusu projekta. Nakon uspešno okončane obuke, polaznici stiču sertifikat koji izdaje Fondacija Tempus. Većina univerziteta koji učestvuju u projektu valorizuje ovu aktivnost i u procedurama za izbor u zvanje, a neki su je integrisali i u kriterijume selekcije za Erazmus+ konkurse za mobilnost zaposlenih.

Više informacija o obuci

Kome je obuka namenjena?

Na obuku mogu da se prijave predavači koji su aktivno angažovani u nastavi na jednom od pomenuta četiri univerziteta i koji vladaju engleskim jezikom na nivou B2 ili višem. Potrebno je da polaznici već poseduju jezičke veštine na naznačenom nivou, a tokom obuke aktiviraće ih i vežbaće njihovu primenu za inovativne načine rada sa studentima. Obuka nije direktno usmerena na podizanje opštih jezičkih kompetencija na engleskom jeziku i ne bavi se poboljšanjem nivoa znanja stranog jezika, već je navedeni nivo znanja preduslov budući da je cilj obuke poboljšanje kvaliteta nastave na engleskom jeziku primenom inovativnih metoda prilagođenih međunarodnom okruženju. Detaljni uslovi, selekcija i načini prijave definišu se u javnom pozivu.

Struktura i dinamika sprovođenja obuke

Obuka se sprovodi tokom zimskog semestra u vidu petnaest dvočasova (blok u trajanju od sat i po vremena), najčešće organizovanih jednom ili dva puta nedeljno u zgradi rektorata matičnog univerziteta polaznika. Od petnaest dvočasova, dvanaest je posvećeno nastavi, dok su tri dvočasa posvećena takozvanim mikročasovima (microteaching sessions) tokom kojih polaznici obuke imaju priliku da primene stečeno znanje i dobiju povratne informacije od predavača. Dinamika sprovođenja obuke može da varira od ciklusa do ciklusa i prilagođena je mogućnostima univerziteta, ali se uglavnom sprovodi prema sledećem okviru:

 • Septembar − raspisivanje javnog poziva za prijavu kandidata koji se objavljuje na sajtu Fondacije Tempus i sajtovima univerziteta;
 • Oktobar − testiranje poznavanja engleskog jezika prijavljenih kandidata i formiranje grupa polaznika;
 • Novembar−februar − sprovođenje obuke;
 • Mart − dodela sertifikata polaznicima.

Ko sprovodi obuku?

Obuku sprovodi tim profesora engleskog jezika sa filoloških ili filozofskih fakulteta sa navedena četiri univerziteta. Ovi timovi predavača su, pre prvog i drugog ciklusa obuke, učestvovali u zajedničkom usavršavanju sa inostranim ekspertima u oblasti engleskog jezika kao sredstva za izvođenje nastave, sa univerziteta u Oksfordu i Sautemptonu (Ujedinjeno Kraljevstvo) i Arizoni (Sjedinjene Američke Države). Na ovim usavršavanjima je osmišljen i razvijen silabus obuke EMI, koja se u sličnim formama i sa jednakim ishodima sprovodi na sva četiri univerziteta.

Ishodi obuke

 • Aktiviranje jezičkih veština na engleskom jeziku u domenu jezika struke polaznika;
 • Stečeno znanje za primenu nastavne metodologije prilagođene međunarodnom okruženju na engleskom jeziku, sa naglaskom na inovativne metode nastave (npr. upravljanje radom u grupama i radom u učionici, podsticanje saradnje studenata, strategije za pristup studentima različitih nacionalnosti i maternjih jezika itd);
 • Stečeno znanje za primenu odgovarajuće metode planiranja časova i ocenjivanja studenata u međunarodnom okruženju;
 • Stečeno znanje za primenu inovativnih IT alata u nastavi na engleskom jeziku.