Prijava mreža

Prijava mreža

Ukoliko državna visokoškolska institucija iz Republike Srbije želi da se uključi u neku od postojećih CEEPUS mreža, potrebno je stupiti u kontakt s koordinatorom mreže i ispitati takvu mogućnost.

U procesu prijave potrebno je podneti Letter of Endorsement, koje potpisuje rektor ili prorektor i kojim se potvrđuje da će studenti iz drugih ustanova u sklopu određene CEEPUS mreže biti izuzeti plaćanja školarine, kao i Letter of Intent, čime se garantuje da će se odlaznim studentima u potpunosti priznati period studiranja na drugoj obrazovnoj instituciji u sklopu CEEPUS mreže – ovaj dokument treba da bude potpisan od strane ovlašćenog lica za međusobno priznavanje za svaki fakultet u okviru prijave. Takođe je neophodno dostaviti i informacije o studijskom programu na engleskom jeziku, koji sadrži informacije o ESPB bodovima.

Potrebno je obaviti registraciju na glavnoj stranici programa ceepus.info. Profesor/predavač koji registruje svoju jedinicu prijavljuje ulogu Network i ispunjava potrebne podatke. Prijavu zatim odobrava Nacionalna CEEPUS kancelarija. Nakon toga koordinator mreže može dodati predloženu jedinicu u CEEPUS mrežu koju koordinira.

Za prijavu nove mreže u svojstvu koordinatora mreže je potrebno pratiti istu proceduru, s tim da je prethodno potrebno pronaći najmanje dve institucije sa srodnim programima koje bi učestvovale kao partneri u datoj mreži. Ukoliko institucija želi da koordiniše radom određene mreže, preporučuje se da ima prethodno iskustvo u učešću u programu.

Mreže koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini ne moraju da prilažu nova dokumenta za učešće u narednoj akademskoj godini, osim u slučaju uključivanja novih partnera. S druge strane, mreže koje se prijavljuju nakon jednogodišnjeg ili višegodišnjeg perioda neaktivnosti moraju da prate proceduru prijave kao i nove mreže u pogledu dostavljanja dokumentacije.

Mreže koje do isteka roka za prijavu mreža 15. januara na ceepus.info sajtu ne prilože neophodna dokumenta automatski se brišu, dok mreže koje imaju neodgovarajuću ili nedovoljno kompletnu dokumentaciju podležu oduzimanju poena od strane Centralne CEEPUS kancelarije. Nakon isteka roka za prijavu mreža, Nacionalna CEEPUS kancelarija, proverava dokumentaciju svih mreža u kojima institucije iz Srbije imaju ulogu koordinatora.

Nakon eventualne dopune dokumentacije, sledi ocenjivanje od strane Nacionalne komisije, koje ocenjuju mreže u kojima učestvuju institucije iz njihove zemlje u svojstvu koordinatora ili partnera. Stručnjaci ocenjuju mreže na osnovu smernica Centralne i Nacionalne CEEPUS kancelarije, dodeljujući im određeni broj poena. Tom prilikom se u obzir uzima i usklađenost programa, način na koji svako od partnera doprinosi kvalitetu programa, inovativnost korišćenih pristupa i sl. U toku marta sledi objavljivanje rang-liste mreža, kada Centralna CEEPUS kancelarija odlučuje koliko će mreža biti odobreno u narednoj akademskoj godini. Pored odobrenih mreža, određeni broj mreža dobija status mreža na rezervnoj listi (umbrella networks) koje ne dobijaju stipendijske mesece ali imaju pravo na korišćenje neiskorišćenih stipendijskih meseci u okviru određene akademske godine. Na samom kraju ovog procesa, Međunarodna komisija raspodeljuje ukupnu nacionalnu kvotu između odobrenih mreža.