Priče sa Erazmus+ projekata – “More entrepreneurship in sport – more sport for all”

Predstavljamo vam novi blog post iz serijala ”Priče sa Erazmus+ projekata” gde vam prenosima lična iskustva sa projekata koji su okarakterisani kao primeri dobre prakse.

Projekat “More entrepreneurship in sport – more sport for all“ se bavio temom preduzetničkog upravljanja u sportu sa ciljem da svim učesnicima projekta pruži razumevanje i ponudi perspektivu preduzetničkog načina razmišljanja u sportu.

Nosilac projekta je organizacija Best-Seller, a partneri na projektu su: Association for progress, Education and lobbying iz Severne Makedonije, Rukometni klub Beograd i Out of the Box organizacija iz Belgije.

Preduzetnički način razmišljanja može pomoći kreatorima sportskih politika da donesu bolje odluke o tome kako da rešavaju postojeće probleme.

Pročitajte u nastavku više o stečenim znanjima i iskustvima svih koji su učestvovali u projektu.

  • Šta Vam je poslužilo kao inspiracija da pokrenete projekat na ovu temu?

S obzirom na to da trenutno ne postoje istraživanja o tome koliko je upravljanje u sportu preduzetnički nastrojeno i inovativno – to je nešto čime je ovaj projekat težio da se pozabavi.

Preduzetnički način razmišljanja može pomoći kreatorima sportskih politika da donesu bolje odluke o tome kako da rešavaju postojeće probleme.

Ključna mapa puta za razvoj preduzetništva u razvoju mladih sportista i sportistkinja zavisi od kvaliteta programa za razvoj sporta sa osnovnog nivoa i liderskih kompetencija sportskih menadžera, administratora i koordinatora.

Prepoznali smo potrebe široke grupe pojedinaca i ustanova za poslovnom edukacijom, od sportskih organizacija kojima su potrebna znanja u ovoj oblasti, kao i potrebe menadžera, mladih ljudi, sportista, volontera i ostalih sportskih radnicika i preduzetnika.

  • Šta je bio cilj Vašeg projekta?

Cilj projekta je bio da organizacijama koje učestvuju, učesnicima i drugim zainteresovanim stranama pruži razumevanje svojstava i perspektiva preduzetničkog načina razmišljanja i procesa sticanja takvog.

Projekat uvodi koncepte koji omogućavaju osobi da započne transformativni proces načina razmišljanja u poslu. Ovaj novi način razmišljanja može imati pozitivan uticaj ne samo na njih, već i na njihovu porodicu i zajednicu.

Pa su tako glavni ciljevi projekta bili: podsticanje razvoja preduzetničkog razmišljanja, utvrđivanje karakteristika individualnog sportskog preduzetnika, demonstriranje kreativnosti i poslovne ideje, kao i podsticanje saradnje između EU i partnerskih zemalja i drugi.

  • Možete li da nam kažete koji su bili glavni ishodi i na koji način primenjujete stečena znanja?

Uspeli smo da poboljšamo kapacitete svih partnera za rad u oblasti sporta i u oblasti kreiranja sprovođenja edukacije na temu preduzetništva u sportu.

Stvorili smo brojna nova partnerstva i uspostavili koordinaciju između organizacija civilnog društva i sportskih udruženja (klubova, asocijacija i federacija).

Takođe smo poboljšali kompetencije učesnika u promociji preduzetničkog načina razmišljanja kako bi se unapredili modeli finansiranja i održivosti sportskih organizacija.

Brošura, koja je glavni materijalni rezultat projekta je dostupna na sajtovima Best-Seller-a i projektnih partnera.

Iskustva koja smo stekli učešćem u ovom projektu su neprocenjiva i pomogla su nam prilikom novog projektnog predloga pod nazivom “Rhythm is fit – Digital workouts for all on Sportaction” čiji uspeh tek očekujemo, a kojem su doprineli svi pojedinci i partneri koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta.

  • Koja su vaša lična iskustva sa ovog projekta?

Sa ovog projekta nosimo vrlo pozitivna iskustva, s obzirom na to da je projekat kreiran i sproveden od strane organizacija sa kojima smo već sarađivali tokom drugih projekata u proteklih 10 godina. Listi dugogodišnjih saradnika pridodajemo i Rukometni klub Beograd sa kojim smo izgradili odnos i saradnju tokom ovog projekta.

Zadovoljni smo aktivnošću učesnika i njihovim doprinosom. Partner Association for progress, Education and lobbying iz Severne Makedonije nam je preneo tehnička znanja i iskustvo s projekta „Sport to promote change for LGBT” koji je takođe po tipu bio projekat malih partnerstava za saradnju, a koji su vodili kao koordinator.

Out of the box International iz Belgije je doprineo svojim iskustvom kao evropska mreža organizacija. RK Beograd je imao ključnu ulogu kao sportski klub da organizacije koje su udruženja i nova su u svetu sporta poduči potrebama i problemima koji postoje ne samo u rokometnom svetu, već u nivou dobrog upravljanja i edukovanja kako menadžmenta klubova, tako i sudija, trenera i sportista i sportistkinja.

Zaključili smo da je neophodno da postoji međusektoralna saradnja između sportskih klubova (asocijacija i federacija) i drugih vrsta organizacija kako bi se doprinelo izgradnji kapaciteta sportskih organizacija na mnogo nivoa. Zahvaljujući promociji Erazmus+ programa na teritoriji republike Srbije putem redovnih info dana, sami sportski klubovi iz sveta košarke, malog fudbala, kao i plesni studiji i sportski centri su nam se javljali sa željom da tokom konkursnog roka 2021 zajedno kreiramo nove projekte.

Ovo je urodilo plodom i lista potencijalnih partnerstva između organizacija civilnog društva i sportskih organizacija je proširena.

  • Da li ste imali neka specifična iskustva s obzirom na situacijom sa kovidom?

Situacija sa pandemijom virusa kovid-19 je značajno uticala na naš rad, međutim, kada je ovaj projekat u pitanju – poteškoće su se javile jedino kada je u pitanju projektna aktivnost koja je trebalo da se održi u Briselu u Belgiji. Srećom, druge aktivnosti su bile planirane i održane u zemljama koje su tokom pandemije imale varijacije u jačini mera, ali nikada nisu bile potpuno zatvorene niti su zahtevale dodatne procedure u koje partneri na projektu nisu mogli da se uklope (Srbija, Severna Makedonija).

Pored neznatnih dodatnih napora koje je trebalo uložiti prilikom organizacije događaja i putovanja učesnika, dodatne veštine smo stekli u organizovanju lokalnih aktivnosti tokom cele 2020. godine. S obzirom na to da su brojni sportski događaji bili odgođeni, partneri su se trudili da, u skladu sa merama prevencija širenja virusa kovid-19, kreiraju i sprovedu aktivnosti manjeg obima kako bi se izašlo u susret planu iz projektnog predloga i kako bi se ispunili planirani indikatori kvaliteta i uspešnosti projekta.

Ono što je specifično iskustvo jeste da smo bili iznenađeni kako je zapravo moguće organizovati aktivnost u sveopštoj panici i bez obzira na strah koji je vladao sve vreme trajanja projekta u mnogim evropskim zemljama. Mi nismo želeli da odustanemo niti od jedne aktivnosti, niti smo planirali da produžimo projekat.

Kao omladinski radnici, treneri i eksperti u okviru programa Erazmus+ koji je široko međunarodnog karaktera, mi treba da budemo at a front line, i da stalno iznalazimo načine da radimo svoj posao, da stvaramo rezultate kako za mlade, tako i za svet sporta. Tako mi vidimo svoj poziv i nastavićemo da delujemo u daljim vremenima i kroz bilo kakve krize koje budućnost može doneti.