Podrška razvoju obrazovanja kroz projekte saradnje, događaje u vezi sa aktuelnim temama i saradnju sa svim zainteresovanim stranama u obrazovnom sektoru

Подршка развоју образовања подразумева подршку пројектима сарадње коју спроводе установе и организације активне у области образовања.

Кроз све три кључне активности Еразмус+ програма спроводе се међународни пројекти у чијој је основи сарадња, а сваки од њих тежи да допринесе развоју образовања у целини кроз теме којима се бави.

Пројекти кључне активности 1 (КА1) кроз мобилност појединца, његову директну сарадњу са партнерима из других земаља и личну размену искустава и добрих пракси утичу на компетенције, проширују знања и искуства и директно доприносе квалитету рада појединца, али и у ширем смислу читавог колектива, установе или организације. Институционалну размену примера добре праксе и развој заједничких, иновативних решења установе и организације могу постићи пројектима кључне активности 2 (КА2), а кроз КА3 пројекте развија се сарадња која тежи да директно утиче на формирање или развој политика у области образовања.

Уз пројекте, догађаји које организује Фондација Темпус окупљају све заинтересоване стране за тему и представљају платформу за информисање о иницијативама и за комуникацију и сарадњу различитих актера у области.