Podrška razvoju obrazovanja kroz projekte saradnje, događaje u vezi sa aktuelnim temama i saradnju sa svim zainteresovanim stranama u obrazovnom sektoru

Podrška razvoju obrazovanja podrazumeva podršku projektima saradnje koju sprovode ustanove i organizacije aktivne u oblasti obrazovanja.

Kroz sve tri ključne aktivnosti Erazmus+ programa sprovode se međunarodni projekti u čijoj je osnovi saradnja, a svaki od njih teži da doprinese razvoju obrazovanja u celini kroz teme kojima se bavi.

Projekti ključne aktivnosti 1 (KA1) kroz mobilnost pojedinca, njegovu direktnu saradnju sa partnerima iz drugih zemalja i ličnu razmenu iskustava i dobrih praksi utiču na kompetencije, proširuju znanja i iskustva i direktno doprinose kvalitetu rada pojedinca, ali i u širem smislu čitavog kolektiva, ustanove ili organizacije. Institucionalnu razmenu primera dobre prakse i razvoj zajedničkih, inovativnih rešenja ustanove i organizacije mogu postići projektima ključne aktivnosti 2 (KA2), a kroz KA3 projekte razvija se saradnja koja teži da direktno utiče na formiranje ili razvoj politika u oblasti obrazovanja.

Uz projekte, događaji koje organizuje Fondacija Tempus okupljaju sve zainteresovane strane za temu i predstavljaju platformu za informisanje o inicijativama i za komunikaciju i saradnju različitih aktera u oblasti.