Шта радимо

Своје циљеве Фондација Темпус  остварује кроз:

  • Пружање једнаких могућности свим типовима образовних институција и других институција и организација у Републици Србији које испуњавају услове за учешће у програмима ЕУ за образовање и младе;
  • Подизање стандарда високог и свих других нивоа образовања у Републици Србији;
  • Креирања и спровођења услуга, пројеката и активности подршке;
  • Развоја, стварања и учешћа у практичном спровођењу других пројеката и активности које су у складу са циљевима Фондације;
  • Пружања континуираног професионалног развоја, услуга подршке, промотивних материјала, информационих алата и база података као и развоја алата и ресурса за ширу јавност, практичаре, доносиоце одлука и све остале актере;
  • Рад на унапређењу социјалне инклузије, активног грађанства, запошљивости и међународне мобилности младих људи као и путем рада на обезбеђивању једнаког учешћа младих са смањеним могућностима у међународним мобилностима младих кроз ЕУ програме за младе.

Фондација Темпус је задужена за сповођење и промовисање Еразмус+, као и CEEPUS програма, што подразумева многобројне и свакодневне активности усмерене ка пружање подршке појединцима и институцијама.

Фондација Темпус, у циљу квалитетне и ефектне промоције и оснаживању појединаца за учешће у програму, између осталог, организује ИНФО ДАНЕ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ, СЕМИНАРЕ, ВЕБИНАРЕ и РАДИОНИЦЕ, а поред свега тога, појединци заинтересовани за конкретне аспекте програма могу добити додатне информације у ИНФОРМАТИВНОМ ЦЕНТРУ.