Otvoren poziv za prijavu CEEPUS mreža za akademsku 2022/23. godinu

Konkursni rok za prijavu mreža je otvoren do 15. januara 2022. godine a prijave se podnose na izmenjenom obrascu.

Centralna CEEPUS kancelarija u koordinaciji sa Nacionalnim CEEPUS kancelarijama zemalja učesnica programa otvorila je poziv za prijavu mreža koje će biti aktivne u 2022/23. godini.

Budući da se mreže odobravaju na period od jedne akademske godine, mreže koje su bile aktivne u prethodnom periodu potrebno je da se prijave ponovo odnosno da produže svoj rad. Javni poziv je otvoren i za one ustanove koje po prvi put žele da uzmu učešće u programu, i u tom slučaju zainteresovane ustanove imaju mogućnost da  se priključe već postojećoj ili formiraju novu mrežu. Budući da koordiniranje CEEPUS mrežom predstavlja odgovoran i izazovan zadatak svakako se preporučuje da ustanove imaju prethodnog iskustva u programu i da su učestvovale kao partneri u radu neke mreže.

Srednjoevropski program univerzitetske razmene (Central European Exchange Programme for University Studies – CEEPUS) omogućava razmenu studenata i nastavnog osoblja sa visokoškolskih ustanova iz zemalja učesnica programa koje se prvenstveno odvijaju u okviru tzv. mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova zemalja članica CEEPUS programa i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve ustanove učesnice konkretne mreže. Ova partnerstva su grupisana prema širim tematskim oblastima.

Mreže formiraju najmanje tri visokoškolske ustanove iz najmanje tri zemlje učesnice programa, a neretko mogu brojati i više od deset učesnica. Prilikom formiranja mreže jedna ustanova ima ulogu koordinatora čitave mreže i ta ustanova je zadužena za podnošenje prijave i, u slučaju da mreža bude odobrena, i  buduću koodinaciju rada mreže, dok ostale učesnice imaju ulogu partnera. Svaka ustanova koja učestvuje u radu mreže ima svog predstavnika tzv. lokalnu kontakt osobu, koja je zadužena za sprovođnje CEEPUS aktivnosti na toj visokoškolskoj ustanovi.

Prijava mreža vrši se na centralnoj platformi CEEPUS programa, a svaka učesnica u mreži mora imati priloženu odgovarajuću dokumentaciju:

  • Letter of Endorsement– pismo podrške prijavi mreže kojim se potvrđuje da će studenti sa drugih partnerskih ustanova unutar mreže biti izuzeti troškova plaćanja školarine (dokument potpisuju isključivo rektor ili direktor u slučaju visokih škola, odnosno predsednik akademije);
  • Letter of Intent – pismo o namerama kojim se garantuje da će odlaznim studentima unutar mreže u potpunosti biti priznat period studiranja na partnerskoj ustanovi (ovaj dokument može potpisati i predstavnik fakulteta – dekan ili lice ovlašćeno za međusobno priznavanje, ali uz saglasnost rektora ili prorektora u slučaju članica univerziteta, odnosno direktora u slučaju visokih škola).
  • Informacije o studijskom programu na engleskom jeziku (curriculum), koji sadrži informacije o ESPB bodovima (moguće je priložiti u vidu linka);

Dokumenta Letter of Endorsement i Letter of Intent  se generišu u sistemu, sadrže QR kod, naziv ustanove, informacije o mreži i ime lokalne kontakt osobe (lokalnog CEEPUS koordinatora).

Mreže koje su aktivne u tekućoj akademskoj godini nisu u izričitoj obavezi da ponovo prilažu navedena dokumenta osim ukoliko nije došlo do promena (poput npr. izmene lokalne kontakt osobe, izmene naziva i transformacija partnerske ustanove, uključivanja novih partnera u mrežu – u tom slučaju novouključena ustanova ili ustanova u okviru koje je došlo do izmene je u obavezi da u sistem priloži pomenutu dokumentaciju). U slučaju formiranja potpuno nove mreže sve ustanove uključene u njen rad moraju priložiti navedena dokumenta.

Više informacija o mrežama i uslovima za učešće možete pronaći na stranici CEEPUS mreže na sajtu Fondacije Tempus.

Rok za podnošenje prijava za mreže je 15. januar 2022. godine, a učesnice onih mreža koje su blagovremeno podnele prijavu za mrežu mogu do 31.januara 2022. godine u prijavi priložiti neophodna dokumenta. U okviru procedure razmatranja podnetih mreža nakon 31. januara uslediće provera dokumentacije za sve prijavljene mreže i ukoliko se ustanovi da neki od dokumenata nije validan (npr. da pismo podrške prijavi mreže nije potpisan od strane rektora/direktora), ukoliko je nepotpun ili zastareo, to može povući oduzimanje „organizacionih poena” koji mogu uticati na konačno odobravanje ili plasman navedenih mreža.

Detaljnije informacije o konkursnom roku za prijavu mreža za 2022/23. godinu dostupne su OVDE.

Imajući u vidu da je u prethodnom periodu izmenjen izgled platforme, kao i sam aplikacioni obrazac, savetuje se zainteresovanim učesnicama da se blagovremeno  upoznaju sa platformom i izmenjenim obrascem kao i da izdvoje više vremena za popunjavanja prijave mreža, budući da se pojedine sekcije prijave mreže neće automatski kopirati prilikom prolongiranja rada mreže.

Takođe, imajući u vidu da su na zajedničkom sastanku ministara zemalja učesnica CEEPUS programa dodatno precizirani zajednički programi ,došlo je do izmene i u okviru sekcije Joint Activities prijave,  te su zajedničke aktivnosti koje se realizuju na nivou mreže sada podeljene u tri kategorije, (više informacija je dostupno na sajtu CEEPUS programa).

Imajući u vidu izmene platforme, Centralna CEEPUS kancelarija će kao podršku ustanovama organizovati Consultation hours putem ZOOM platforme u nekoliko ponuđenih termina. Ove konsultacije su namenjene predstavnicima visokoškolskih ustanova, koordinatorima mreža i lokalnim kontakt osobama kako bi se olakšalo snalaženje na platformi. Konsultacijama se može pristupiti nakon logovanja na lični CEEPUS nalog, iz sekcije Vesti (klikom na „pročitaj više“ pristupa se direktno ZOOM sastanku u definisanim terminima).

Prilozi: