Otvoren poziv za mobilnosti CEEPUS freemover kandidata za 2021/22. godinu

Kandidati zainteresovani da akademsku razmenu realizuju putem CEEPUS programa a koji se prijavljuju izvan odobrenih CEEPUS mreža, mogu aplicirati za mobilnost do 30. novembra u kategoriji freemover.

CEEPUS program akademske razmene pruža mogućnost studentima i nastavnom osoblju sa državnih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji da mobilnost realizuju na nekoj od partnerskih ustanova u 15 zemalja srednje i jugoistočne Evrope koje učestvuju u ovom programu.

Mobilnosti se u CEEPUS programu prvenstveno odvijaju u okviru tzv. mreža, odnosno ustanovljenih partnerstava visokoškolskih ustanova iz država članica CEEPUS programa i koje su usmerene ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve institucije učesnice konkretne mreže. Međutim, CEEPUS program omogućava i kandidatima čije institucije nisu deo pojedinačnih mreža da učestvuju na akademskoj razmeni i to u svojstvu freemover kandidata. Preduslov za učešće u programu kandidata iz Republike Srbije je da su studenti ili nastavno osoblje  državnih visokoškolskih ustanova.

Kandidati samostalno pretražuju postojeće mreže i utvrđuju da li prijave podnose u kategoriji network ili freemover. Kandidati koji ustanove da prijave podnose u okviru mreža, više informacija o načinu i rokovima za podnošenje prijava mogu pronaći na sajtu Fondacije Tempus koja u Republici Srbiji vrši ulogu Nacionalne CEEPUS kancelarije.

Mogućnosti, uslovi i neophodna dokumentacija za prijavu studenata freemovera

Studenti koji u momentu realizacije mobilnosti imaju završena najmanje 2 semestra studija mogu da se prijave za mobilnost u okviru CEEPUS programa, a  na raspolaganju su sledeći oblici razmene:

  • Student (za boravke duže od 3 meseca, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti);
  • Short-term student (npr. istraživanja za završni rad/disertaciju kraća od 3 meseca);
  • Short-term excursion (npr. letnje/zimske škole u trajanju do 6 dana)

Prilikom podnošenja prijave, freemover kandidati moraju priložiti dva pisma preporuke (Letter of Recommendation) overena od strane matične institucije kao i prihvatno  pismo (Letter of Acceptance) overeno od strane institucije domaćina odnosno institucije na kojoj će se mobilnost realizovati. Ova dokumenta se  obavezno podnose na propisanim obrascima koji se mogu naći na ceepus.info platformi, na stranici Downloads.

Dodatan uslov je da kandidat ima državljanstvo neke od zemalja CEEPUS programa, a ukoliko to nije slučaj, neophodno je da u prijavu priloži  tzv. Equal status document, odnosno potvrdu o akademskom statusu.

Predavačke freemover mobilnosti

Nastavno osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji prijavu podnosi isključivo u kategoriji Teacher. Mobilnost nastavnog osoblja može trajati najmanje pet radnih dana, uz obavezu predavačkih aktivnosti na instituciji domaćinu u obimu od najmanje šest predavačkih sati tokom svakih pet radnih dana mobilnosti.

Predavači koji u CEEPUS programu učestvuju u svojstvu freemover kandidata u prijavu obavezno moraju priložiti overeno prihvatno pismo (Letter of Acceptance-Teacher) sa institucije domaćina odnosno institucije na kojoj će se mobilnost realizovati. Ovaj dokument se  obavezno podnosi na propisanom obrascu koji se može naći na ceepus.info platformi, na stranici Downloads.

Zainteresovani studenti i predavači treba da u motivacionom delu prijave objasne akademsku svrhu boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom u okviru koje se prijavljuju.

Način prijavljivanja

Prijave se podnose isključivo putem ceepus.info platforme. Potrebno je da kandidati registruju svoj nalog na platformi (u slučaju da nalog već ne poseduju), i da nakon logovanja odaberu opciju Your mobility applications, na stranici My desktop. Proces apliciranja otpočinje klikom na ikonicu Action, nakon čega je potrebno pratiti instrukcije navedene na platformi u sekciji How to. Prijava se po potrebi može dopuniti a podneta je tek kada se odabere opcija Submit.

Dodatne informacije o CEEPUS programu

Srednjeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS) sprovodi se u članicama programa iz srednje i jugoistočne Evrope.  Za bliže pojedinosti o CEEPUS programu, uključujući  uslove i dodatne informacije o prijavi, možete pogledati CEEPUS odeljak na sajtu Fondacije Tempus – Nacionalne CEEPUS kancelarije ili konsultovati CEEPUS glavni portal, naročito na odeljcima HOW i APPLY.