Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mrežnih mobilnosti za 2021/22. godinu

Након што је окончан процес одабира мрежа које ће бити активне у академској 2021/22. години, отворен је позив за пријаву мобилности кандидата са државних високошколских установа из Републике Србије за учешће у академској размени у оквиру CEEPUS III програма. Заинтересовани студенти и наставно особље могу путем CEEPUS платформе поднети пријаву за мобилност на партнерским институцијама у оквиру одобрених мрежа. Јавни позив за подношење мрежних пријава за мобилности у зимском семестру је отворен до 15. јуна, док кандидати који желе да мобилност реализују током летњег семестра пријаву морају поднети до 31. октобра.

Могућности за кандидате

Студентима са државних високошколских установа је у зависности од академске сврхе размене на располагању неколико облика мобилности.

  1. Student – студентски боравци (3 месеца или дуже, у циљу остваривања кредитне мобилности);
  2. Short-term student – краткорочни студијски боравци (нпр. истраживања за завршни рад/мастер или докторску тезу дужине до 3 месеца);
  3. Short-term excursion – краће екскурзије (нпр. летње или зимске школе до 6 дана, коју може организовати нека партнерска установа у оквиру мреже).

Пријаве се подносе онлајн, а приликом подношења пријаве потребно је да се у делу који се односи на мотивацију за учешће у програму ближе објасни академска сврха боравка на одређеној институцији, у складу с категоријом мобилности у оквиру које се кандидат пријављује.

Наставно особље увек аплицира у оквиру категорије предавач (Teacher). Предавачка мобилност у оквиру  CEEPUS III програма подразумева реализацију најмање 6 предавачких сати по радној недељи боравка, али се наставно особље може определити и за дуже мобилности (нпр. једномесечни боравак на партнерској институцији). 

Наставно особље пријаве такође подноси искључиво путем CEEPUS платформе, а приликом пријављивања је потребно да се конкретан наставни план и број часова на партнерској институцији ближе појасни у мотивационом делу пријаве.

Услед околности изазваних међународном епидемиолошком ситуацијом које су утицале на рад високошколских установа које учествују у CEEPUS програму, пожељно је да кандидати контактирају Националну CEEPUS канцеларију земље у којој желе да реализују мобилност, како би добили што прецизније информације у вези са очекиваним почетком академских активности за наредну академску годину, будући да ће оне бити другачије организоване на нивоу појединачних CEEPUS земаља у зависности од прилика на њиховој територији. Контакти свих Националних CEEPUS канцеларија доступни су на званичној страници CEEPUS програма.

Током академске 2021/2022. године ће у појединим земљама учесницама CEEPUS програма бити могуће реализовати мобилност у виртуелном или хибридном облику, о чему се заинтересовани кандидати могу детаљније информисати код Националне CEEPUS канцеларије конкретне земље.

Износи и обухват стипендије која се додељује кандидатима варирају од земље до земље, будући да према правилима програма свака држава-чланица стипендира долазне кандидате. Кандидатима се саветује да се на страницама појединачних земаља на CEEPUS порталу информишу о различитим аспектима обухвата стипендије пре подношења апликације.

CEEPUS програм и начин пријављивања

Средњоеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS III) је програм заснован на међународном споразуму, који омогућава академску размену студената и наставног особља са државних високошколских установа из Републике Србије на институцијама у државама земљама потписницама споразума: Аустрији, Чешкој, Мађарској, Пољској, Румунији, Северној Македонији, Албанији, БиХ, Бугарској, Молдавији, Црној Гори, Хрватској, Словачкој и Словенији.

Академске размене се у оквиру CEEPUS III програма првенствено одвијају у оквиру институционалних мрежа. Мреже представљају партнерства високошколских установа из земаља чланица CEEPUS програма и усмерене су ка истраживању одређеног подручја од заједничког значаја за све институције учеснице конкретне мреже. Ова партнерства су груписана према ширим тематским областима.

Заинтересовани кандидати самостално истражују своје могућности за мобилност на партнерским институцијама претраживањем CEEPUS мрежа, чији се списак налази на CEEPUS платформи, на страници Networks, избором академске године 2021/22. Мреже се претражују према земљи и високошколској институцији која учествује у програму, а на основу самог назива мреже може се закључити којом облашћу истраживања се мрежа бави. Кликом на сваку мрежу остварује се увид у све институције које учествују у тој мрежи, и на тај начин кандидат утврђује да ли се институција порекла и жељена институција-домаћин налазе у оквиру исте мреже и самим тим да ли је размена унутар те мреже могућа. 

Како би се поднела пријава, неопходно је да се кандидат региструје на CEEPUS платформи (уколико већ не поседује налог), и да након одласка на поље Manage my mobility прати даље кораке и инструкције које систем сугерише.

Више појединости о самом CEEPUS програму, начину и току пријаве као и остале битне информације можете пронаћи у нашој брошури (странице 16-20), на CEEPUS одељку сајта Фондације Темпус, која врши улогу националне CEEPUS канцеларије у Србији, или консултовати главни портал програма www.ceepus.info, нарочито одељак често постављаних питања (FAQ).