Otvoren javni poziv za prijavu CEEPUS mrežnih mobilnosti za 2021/22. godinu

Nakon što je okončan proces odabira mreža koje će biti aktivne u akademskoj 2021/22. godini, otvoren je poziv za prijavu mobilnosti kandidata sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije za učešće u akademskoj razmeni u okviru CEEPUS III programa. Zainteresovani studenti i nastavno osoblje mogu putem CEEPUS platforme podneti prijavu za mobilnost na partnerskim institucijama u okviru odobrenih mreža. Javni poziv za podnošenje mrežnih prijava za mobilnosti u zimskom semestru je otvoren do 15. juna, dok kandidati koji žele da mobilnost realizuju tokom letnjeg semestra prijavu moraju podneti do 31. oktobra.

Mogućnosti za kandidate

Studentima sa državnih visokoškolskih ustanova je u zavisnosti od akademske svrhe razmene na raspolaganju nekoliko oblika mobilnosti.

  1. Student – studentski boravci (3 meseca ili duže, u cilju ostvarivanja kreditne mobilnosti);
  2. Short-term student – kratkoročni studijski boravci (npr. istraživanja za završni rad/master ili doktorsku tezu dužine do 3 meseca);
  3. Short-term excursion – kraće ekskurzije (npr. letnje ili zimske škole do 6 dana, koju može organizovati neka partnerska ustanova u okviru mreže).

Prijave se podnose onlajn, a prilikom podnošenja prijave potrebno je da se u delu koji se odnosi na motivaciju za učešće u programu bliže objasni akademska svrha boravka na određenoj instituciji, u skladu s kategorijom mobilnosti u okviru koje se kandidat prijavljuje.

Nastavno osoblje uvek aplicira u okviru kategorije predavač (Teacher). Predavačka mobilnost u okviru  CEEPUS III programa podrazumeva realizaciju najmanje 6 predavačkih sati po radnoj nedelji boravka, ali se nastavno osoblje može opredeliti i za duže mobilnosti (npr. jednomesečni boravak na partnerskoj instituciji). 

Nastavno osoblje prijave takođe podnosi isključivo putem CEEPUS platforme, a prilikom prijavljivanja je potrebno da se konkretan nastavni plan i broj časova na partnerskoj instituciji bliže pojasni u motivacionom delu prijave.

Usled okolnosti izazvanih međunarodnom epidemiološkom situacijom koje su uticale na rad visokoškolskih ustanova koje učestvuju u CEEPUS programu, poželjno je da kandidati kontaktiraju Nacionalnu CEEPUS kancelariju zemlje u kojoj žele da realizuju mobilnost, kako bi dobili što preciznije informacije u vezi sa očekivanim početkom akademskih aktivnosti za narednu akademsku godinu, budući da će one biti drugačije organizovane na nivou pojedinačnih CEEPUS zemalja u zavisnosti od prilika na njihovoj teritoriji. Kontakti svih Nacionalnih CEEPUS kancelarija dostupni su na zvaničnoj stranici CEEPUS programa.

Tokom akademske 2021/2022. godine će u pojedinim zemljama učesnicama CEEPUS programa biti moguće realizovati mobilnost u virtuelnom ili hibridnom obliku, o čemu se zainteresovani kandidati mogu detaljnije informisati kod Nacionalne CEEPUS kancelarije konkretne zemlje.

Iznosi i obuhvat stipendije koja se dodeljuje kandidatima variraju od zemlje do zemlje, budući da prema pravilima programa svaka država-članica stipendira dolazne kandidate. Kandidatima se savetuje da se na stranicama pojedinačnih zemalja na CEEPUS portalu informišu o različitim aspektima obuhvata stipendije pre podnošenja aplikacije.

CEEPUS program i način prijavljivanja

Srednjoeevropski program univerzitetske razmene (CEEPUS III) je program zasnovan na međunarodnom sporazumu, koji omogućava akademsku razmenu studenata i nastavnog osoblja sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije na institucijama u državama zemljama potpisnicama sporazuma: Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Severnoj Makedoniji, Albaniji, BiH, Bugarskoj, Moldaviji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

Akademske razmene se u okviru CEEPUS III programa prvenstveno odvijaju u okviru institucionalnih mreža. Mreže predstavljaju partnerstva visokoškolskih ustanova iz zemalja članica CEEPUS programa i usmerene su ka istraživanju određenog područja od zajedničkog značaja za sve institucije učesnice konkretne mreže. Ova partnerstva su grupisana prema širim tematskim oblastima.

Zainteresovani kandidati samostalno istražuju svoje mogućnosti za mobilnost na partnerskim institucijama pretraživanjem CEEPUS mreža, čiji se spisak nalazi na CEEPUS platformi, na stranici Networks, izborom akademske godine 2021/22. Mreže se pretražuju prema zemlji i visokoškolskoj instituciji koja učestvuje u programu, a na osnovu samog naziva mreže može se zaključiti kojom oblašću istraživanja se mreža bavi. Klikom na svaku mrežu ostvaruje se uvid u sve institucije koje učestvuju u toj mreži, i na taj način kandidat utvrđuje da li se institucija porekla i željena institucija-domaćin nalaze u okviru iste mreže i samim tim da li je razmena unutar te mreže moguća. 

Kako bi se podnela prijava, neophodno je da se kandidat registruje na CEEPUS platformi (ukoliko već ne poseduje nalog), i da nakon odlaska na polje Manage my mobility prati dalje korake i instrukcije koje sistem sugeriše.

Više pojedinosti o samom CEEPUS programu, načinu i toku prijave kao i ostale bitne informacije možete pronaći u našoj brošuri (stranice 16-20), na CEEPUS odeljku sajta Fondacije Tempus, koja vrši ulogu nacionalne CEEPUS kancelarije u Srbiji, ili konsultovati glavni portal programa www.ceepus.info, naročito odeljak često postavljanih pitanja (FAQ).