Poziv za prijavu inovativnih praksi na konkurse za Evropsku jezičku oznaku i Bazu jezičkih praksi

Sa posebnim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Fondacija Tempus raspisuje dva konkursa koja se tiču inovativnih aktivnosti i praksi namenjenih ustanovama i pojedincima u oblasti nastave i učenja stranih jezika:

  • Konkurs za takmičenje za Evropsku jezičku oznaku otvoren do 1. septembra 2021. godine i
  • Konkurs za Bazu jezičkih praksi koja će biti objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs
  • i za koju će poziv biti otvoren tokom cele godine.

U nastavku slede detaljnije informacije o konkursima i načinima prijave.

Šta je Evropska jezička oznaka i kako da se prijavim na konkurs?

Evropska jezička oznaka (engl. European Language Label (ELL)) je priznanje čiji je cilj da istakne i nagradi inovativne i kreativne projekte/inicijative u oblasti nastave i učenja jezika širom Evrope. Ona služi i kao podsticaj za predstavljanje i širenje rezultata ovih projekata/inicijativa i za promovisanje javnog interesa za unapređenje jezičkih veština. U ovoj inicijativi učestvuju države koje imaju status programske zemlje u Erazmus+ programu. Oznaka se dodeljuje u sklopu konkursa jednom u dve godine, a više o rezultatima poslednjeg konkursa možete pročitati ovde.

Za Jezičku oznaku mogu se prijaviti projekti/inicijative koji su završeni ili se nalaze u završnoj fazi i imaju konkretne vidljive rezultate, a koji su sprovedeni u Republici Srbiji. Na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji su završeni najviše 12 meseci pre roka za podnošenje prijava. Takođe, na konkurs je moguće prijaviti projekte/inicijative koji se odnose na nastavu jednog od sledećih stranih jezika koji se izučavaju u školama: engleski, nemački, francuski, ruski, španski ili italijanski.

Za učešće na konkursu potrebno je popuniti prijavni formular najkasnije do 1. septembra 2021. godine do kraja dana, a u tekstu konkursa koji se nalazi ovde, možete naći detaljnije smernice i uputstva za prijavu kao i kriterijume za dodelu Evropske jezičke oznake za 2021. godinu.

Rok za prijavu za Evropsku jezičku oznaku produžen je do 1. septembra do kraja dana.

Napomena: Tekst konkursa je u delu „Podnosioci prijava koji imaju pravo učešća” dopunjen 2. avgusta 2021. godine kako bi se dodatno pojasnilo ko može prijaviti projekte i inicijative na Konkurs.

Nakon pristizanja prijava i ocena komisije, rezultati konkursa za Evropsku jezičku oznaku biće objavljeni i biće prilike da nagrađeni učesnici budu svečano proglašeni u sklopu događaja kojim se obeležava Evropski dan jezika 26. septembra. Više informacija o ovom događaju uslediće u narednom periodu.

Šta je Baza jezičkih praksi i kako da se prijavim na konkurs?


Baza jezičkih praksi biće objavljena na vebsajtu jezici.obrazovanje.rs i predstavljaće kolekciju dobrih i inovativnih praksi u oblasti nastave i učenja stranih jezika na nacionalnom nivou. Svrha Baze je da objedini dobre primere koji mogu poslužiti nastavnicima i praktičarima u oblasti nastave i učenja stranih jezika kao inspiracija da osavremene i unaprede svoje aktivnosti. Konkurs za Bazu biće stalno otvoren i Baza će se periodično dopunjavati novim aktivnostima. Iako ova inicijativa ima nekomercijalan i netakmičarski karakter, tri aktivnosti koje pristignu do 1. septembra 2021. godine i koje po mišljenju Komisije najuspešnije ispunjavaju kriterijume, biće svečano proglašene na događaju koji obeležava Evropski dan jezika 26. septembra o čemu će više informacija biti dostupno u narednom periodu.

Na konkurs za Bazu jezičkih praksi moguće je prijaviti aktivnosti koje se odnose na jezičke veštine i koje mogu biti predstavljene u vidu nastavnih planova, nastavnih jedinica, predavanja, scenarija radionica, scenarija vannastavnih aktivnosti i sličnih aktivnosti koje su autori osmislili i realizovali ili još uvek realizuju u sklopu aktivnosti u svojim ustanovama/organizacijama. Autori mogu prijaviti više aktivnosti, ukoliko se ciljevi i ishodi svake od aktivnosti razlikuju.

Prijava aktivnosti za Bazu jezičkih praksi je upravo otvorena i trajaće tokom cele godine. Prvi korak u podnošenju prijave za ovu Bazu je registracija korisnika, nakon čega se korisnik prijavljuje na ovoj stranici, a detaljno uputstvo i prijavni formular može pronaći ovde.

Sve detaljnije informacije o samom konkursu kao i kriterijumi za odabir dobrih jezičkih praksi za Bazu nalaze se u tekstu konkursa koji je dostupan ovde.

Da li istovremeno mogu da prijavim aktivnosti na jednom i drugom konkursu?

Aktivnosti/inicijative koje prijavljujete na konkurs za Evropsku jezičku oznaku možete istovremeno da prijavite i za Bazu jezičkih praksi tako što ćete datu opciju obeležiti u samom prijavnom formularu. Konkurs za Evropsku jezičku oznaku namenjen je aktivnostima koje su završne ili u završnim fazama i koje imaju vidljive rezultate koje možete i opisati kroz formular koji je u najvećoj meri fokusiran na sprovedene aktivnosti i postignute rezultate.

Sa druge strane, na konkurs za Bazu jezičkih praksi možete prijaviti i aktivnosti koje nisu nužno završene i nemaju jasno vidljive rezultate već mogu predstavljati dobro razrađenu i osmišljenu ideju za neku konkretnu jezičku aktivnost. Formular za prijavu vas navodi da aktivnosti opišete u vidu plana ili scenarija za izvođenje kako bi kolegama poslužili kao primer ili inspiracija u svom radu što je i cilj ovog konkursa. Na ovaj konkurs možete prijaviti i aktivnosti manjeg obima poput, na primer, pripreme za jedan čas nastave jezika.

Ukoliko želite da prijavite različite aktivnosti/inicijative koje odgovaraju jednom odnosno drugom konkursu i jasno je definisano u kojim aspektima se one razlikuju, možete ih istovremeno prijaviti na odgovarajući konkurs.

U slučaju dodatnih pitanja možete nam se obratiti putem i-mejl adrese office@tempus.ac.rs.