European Schoolnet Academy kursevi

Evropska mreža škola – European Schoolnet (EUN) je mreža koja okuplja 35 evropskih država – članica i bavi se u najširem smislu inovacijama u obrazovanju u Evropi. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će učestvovati punopravno u ovoj mreži od 2021. godine, a tehničku podršku Ministarstvu u koordinaciji aktivnosti za European Schoolnet obavlja Fondacija Tempus. Više o ovoj saradnji možete pročitati ovde.

Trenutno je otvorena registracija za nekoliko kurseva na European Schoolnet Academy koji bi bili zanimljivi naastavnicima, karijernim savetnicima i direktorima škola. Izdvajamo za Vas ova dva kursa:

DIGITAL EDUCATION WITH CULTURAL HERITAGE
Ovaj onlajn kurs će istražiti obrazovni potencijal digitalnog kulturnog nasleđa, poboljšavajući razumevanje nastavnika i edukatora, tako da ga mogu efikasno integrisati u svoje lekcije i prakse, bez obzira na predmet koji predaju.

Učesnici će otkriti digitalizovanu kolekciju kulturnog nasleđa i sadržaja Europeane sa bloga Teaching with Europeana. Pomoću nje učesnici se upoznaju sa bogatstvom resursa u više formata (kao što su slike, video zapisi, tekstovi, 3D) i više jezika, razni alati poput Transcribathon i Historiana i drugi gotovi materijali koje mogu lako integrisati u svoje obrazovne aktivnosti. Štaviše, kurs će predstaviti obrazac scenarija učenja i uputiti učesnike da ga koriste i naprave sopstveni.

Registrovati se možete putem ovog linka.

A ROADMAP TO CITIZEN SCIENCE EDUCATION
Citizen Science je relativno nov način sprovođenja naučnog istraživanja koji traži podršku običnih građana u prikupljanju i tumačenju podataka.

Ovaj pristup je način angažovanja učenika u istraživačkim praksama, kao i stvaranje zajednice za nastavnike i istraživače da razmene načine unošenja istraživanja u učionicu.

Ovaj kurs neguje veštine i znanja nastavnika koja su neophodna za dizajniranje, razvoj i sprovođenje projekata za građansko naučno obrazovanje. Štaviše, kurs govori o tome kako uvesti istraživačke metodologije i aktivnosti u učionicu kao način za uključivanje učenika u STEM predmete.

Kurs pruža uvid istraživača koji su podržavali nastavnike u razvoju STEM scenarija učenja koji uključuju naučne aktivnosti zasnovane na potrebama aktivnih istraživačkih projekata.

Kurs počinje 22. marta 2021. i realizuje se u 4 modula do 28. aprila 2021.

Sertifikacija se odvija na poslednjem modulu.

Možete pročitati više o ovom kursu i registrovati se putem ovog linka.