Чланство Републике Србије у ЕУН

Европска мрежа школа – European Schoolnet (EUN) је мрежa која окупља 35 европских држава – чланица и бави се у најширем смислу иновацијама у образовању у Европи. Мрежа у свој рад укључује министарства, школе, практичаре, доносиоце одлука, фондације, истраживачке установе и привреду.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује пуноправно у овој мрежи од 2021. године, а техничку подршку Министарству у координацији активности које проистичу из пуноправног чланства Републике Србије у Европској мрежи школа – European Schoolnet обавља Фондација Темпус.

За све информације у вези са учешћем у Европској мрежи школа можете нас контактирати путем електронске поште eun@tempus.ac.rs

О активностима мреже

Три кључне врсте активности ЕУН мреже укључују прикупљање и објављивање података у области иновација у образовању; подршка школама и наставницима у настави кроз учешће у три европске мреже: eTwinning, Scientix и Better Internet for Kids; као и развој и одржавање мреже школа које се баве иновативном наставом и приступом учењу кроз активности које су организоване око Future Classroom Lab екосистема. У оквиру мреже функционише пододбор за размену образовних ресурса (Learning Resource Exchange (LRE) Subcommittee), четири радне групе:

  • Радна група за дигитално друштво (Digital citizenship WG),
  • Радна група за индикаторе у образовању (Indicators in education WG),
  • Радна група за интерактивне  учионице (Interactive classroom WG (ICWG)),
  • Министарска радна група за СТЕМ(Ministries of education STEM WG);

као и новоформиране дискусионе групе са фокусом на мале и руралне школе (Small and rural schools) и дигитално оцењивање (Digital assessment).

Учешћем у овој мрежи се отварају додатне могућности за учествовање у већем броју активности и пројеката на европском нивоу који имају за циљ унапређење система образовања, како за доносиоце политика, стручњаке из ове области, али и за наставнике и учитеље који ће моћи да похађају програме које организује ЕУН, учествују у пилот пројектима, истраживањима и усавршавањима. ЕУН финансијски подржава учешће наставника на семинарима и конференцијама, а чланство у овој мрежи омогућава школама да учествују у иновативним пројектима, од којим многи подразумевају активну улогу ученика.

Више информација о раду Европске мреже школа се могу наћи на интернет презентацији http://www.eun.org/