Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2023. godinu – rezultati odabira projekata za finansiranje: mala partnerstava (KA210 SCH, VET, ADU) i partnerstva za saradnju (KA220 SCH, VET, ADU, HED), prvi konkursni rok – 24. mart 2023. godine

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira KA2 projekata iz prvog konkursnog roka – 24. mart 2023. godine (EAC/A10/2022): projekti malih partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja (KA210-SCH), stručnog

Read more »