Asistent za administrativne poslove

Ovaj konkurs je zatvoren. Za aktuelne konkurse za posao pogledajte našu stranicu konkursi.

Fondacija Tempus raspisuje konkurs za novo radno mesto za sledeću poziciju:

Asistent za administrativne  poslove

 

Konkurs je otvoren do 07. aprila  2019. godine u 23:59 časova.

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

 • Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono.

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug selekcije kandidata, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi)

 • Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom).
 • Testiranje digitalne pismenosti (pod šifrom).

Utvrđivanje mogućnosti uklapanja u postojeće radno okruženje kroz testove ličnosti (psihološke testove) i individualne razgovore sa kandidatima može biti organizovano za kandidate u najužem izboru.Termini testiranja i razgovora:

 • Očekivani datum testiranja (poznavanje engleskog jezika, poslovne korespondencije i ditigalne pismenosti) je 10. april 2019. godine. Testiranje kandidata obaviće se u prostorijama Fondacije Tempus u Beogradu, ulica Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke). 
 • Kandidati koji uspešno urade testove biće pozvani na dalje testiranje i razgovore. Očekivani termin za individualne razgovore sa kandidatima je u periodu od 12. do 15. aprila 2019. godine.

Molimo Vas da pročitate obaveštenje o obradi podataka o ličnosti ovde i ukoliko ste saglasni možete se prijaviti na konkurs isključivo putem elektronske pošte na adresu hr@tempus.ac.rs


Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju na srpskom ili engleskom jeziku, poželjno u Europass formatu
 • Motivaciono pismo

Kandidati tokom prijave mogu poslati i sledeća dokumenta (dostavljanje je obavezno pre zasnivanja radnog odnosa):

 • Skeniranu kopiju diplome (ili uverenja o diplomiranju)
 • Uverenje o radnom stažu (fotokopija radne knjižice – ukoliko je posedujete, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom iskustvu)

Nepotpune i zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.


Očekuje se da će početak rada biti  u drugoj polovini aprila 2019. godine. Radni odnos se zasniva na određeno vreme.


Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.

Opis poslova:

 • javljanje na telefon;
 • prijem stranaka i posluženje;
 • prijem, zavođenje i slanje pošte Fondacije;
 • servisiranje liste kontakata nabavljača Fondacije i unošenje kontakata u finansijsku bazu Fondacije;
 • arhiviranje dokumentacije;
 • podrška u organizaciji događaja;
 • nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala;
 • staranje o kancelarijskom materijalu Fondacije;
 • staranje o arhivi Fondacije;
 • skeniranje, fotokopiranje i faksiranje dokumenata, kao i ostali administrativni poslovi;
 • pružanje tehničke i administrativne podrške u svakodnevnom radu Fondacije;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, koordinatora grupe i upravitelja i internim aktima Fondacije.

Uslovi:

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa (Word, Excel, Powerpoint);
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost  za rad u timu.
 •