Završen proces odobravanja CEEPUS mreža za 2020/21. godinu

Procedura odobravanja CEEPUS institucionalnih mreža za 2020/21. godinu je završena, a puštanjem u rad institucionalnih mreža, što se očekuje početkom maja, stiču se formalni uslovi za otvaranje prvog konkursnog roka za CEEPUS razmene studenata i predavača za akademsku 2020/21. godinu.

Visokoškolske ustanove iz Srbije među najaktivnijima u CEEPUS programu

U okviru procesa prijave mreža, institucije iz Republike Srbije zadržale su visok nivo zainteresovanosti za učešće u programu i ubrajaju se među najaktivnije u CEEPUS mrežama.

Državne visokoškolske institucije iz Republike Srbije, koje imaju pravo učešća u programu, tokom akademske 2020/21. godine biće uključene u rad 75 mreža sa dodeljenom kvotom za mobilnost, čime se nastavlja trend rasta broja mreža u kojima učestvuju. Što se tiče mreža čijim će radom koordinisati u akademskoj 2020/21. godini, sa ukupno 13 mreža, državne visokoškolske institucije iz Republike Srbije se nalaze na prvom mestu na nivou čitavog CEEPUS programa. To predstavlja napredak u odnosu na prethodnu akademsku godinu kada su ustanove iz Srbije zauzimale, takođe visoko, drugo mesto.

Pored mreža kojima je odobrena kvota za mobilnost, u 2020/21. godini institucije iz Srbije učestvuju i u 17 mreža na rezervnoj listi (umbrella mreže, kojima nije dodeljena kvota za mobilnost), od kojih u tri mreže imaju ulogu koordinatorske ustanove.

Pored toga što institucije iz Republike Srbije koordinišu najvećim brojem mreža sa odobrenom kvotom za mobilnost u 2020/21. godini, nastavlja se i izuzetno visok nivo uključenosti visokoškolskih ustanova na nivou programa. Univerzitet u Novom Sadu tako je zadržao prvo mesto, a Univerzitet u Beogradu četvrtu poziciju na nivou čitavog CEEPUS programa po broju svojih institucija-članica koje su prijavile učešće u programu za akademsku 2020/21. godinu, ujedno beležeći i još veću uključenost u rad odobrenih mreža.

Očekuje se formalno otvaranje prvog poziva za mobilnosti za 2020/21. godinu

Nakon završetka procesa odobravanja institucionalnih mreža, u prvoj polovini maja očekuje se raspisivanje poziva za prijavu mrežnih mobilnosti studenata i nastavnog osoblja za 2020/21. godinu. Zvanične i bliže informacije o rokovima u okviru ovog aplikacionog ciklusa biće objavljene na glavnoj platformi CEEPUS programa.

 

Usled međunarodne epidemiološke situacije koja se odrazila na rad visokoškolskih ustanova koje učestvuju u CEEPUS programu, biće neophodno da kandidati kontaktiraju Nacionalnu CEEPUS kancelariju zemlje za koju bi želeli da se prijave za mobilnost, kako bi dobili što preciznije informacije u vezi sa očekivanim početkom akademskih aktivnosti za narednu akademsku godinu, budući da će one biti drugačije organizovane na nivou pojedinačnih CEEPUS zemalja u zavisnosti od prilika na njihovoj teritoriji. Kontakti svih Nacionalnih CEEPUS kancelarija dostupni su na zvaničnoj stranici CEEPUS programa.

 

Prvi poziv za mrežne mobilnosti trajaće do 15. juna, nakon čega će zaključno sa 31. oktobrom trajati drugi konkursni rok za boravke unutar mreža. Informacije u vezi sa mogućim produžavanjem ili izmenama rokova u pojedinim zemljama biće takođe navedene na CEEPUS platformi.

 

CEEPUS program

Srednjeevropski program univerzitetske razmene omogućava razmene studenata i akademskog osoblja, prvenstveno unutar institucionalnih mreža u kojima učestvuju visokoškolske ustanove iz partnerskih CEEPUS zemalja. Pravo učešća imaju studenti i akademsko osoblje sa državnih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije. Dodatne informacije o formiranju i radu mreža, kao i o mogućnostima za mobilnost pojedinaca, dostupne su u okviru odgovarajućeg CEEPUS odeljka na sajtu Fondacije Tempus – Nacionalne CEEPUS kancelarije.