Završen proces odobravanja CEEPUS mreža za 2020/21. godinu

Процедура одобравања CEEPUS институционалних мрежа за 2020/21. годину је завршена, а пуштањем у рад институционалних мрежа, што се очекује почетком маја, стичу се формални услови за отварање првог конкурсног рока за CEEPUS размене студената и предавача за академску 2020/21. годину.

Високошколске установе из Србије међу најактивнијима у CEEPUS програму

У оквиру процеса пријаве мрежа, институције из Републике Србије задржале су висок ниво заинтересованости за учешће у програму и убрајају се међу најактивније у CEEPUS мрежама.

Државне високошколске институције из Републике Србије, које имају право учешћа у програму, током академске 2020/21. године биће укључене у рад 75 мрежа са додељеном квотом за мобилност, чиме се наставља тренд раста броја мрежа у којима учествују. Што се тиче мрежа чијим ће радом координисати у академској 2020/21. години, са укупно 13 мрежа, државне високошколске институције из Републике Србије се налазе на првом месту на нивоу читавог CEEPUS програма. То представља напредак у односу на претходну академску годину када су установе из Србије заузимале, такође високо, друго место.

Поред мрежа којима је одобрена квота за мобилност, у 2020/21. години институције из Србије учествују и у 17 мрежа на резервној листи (umbrella мреже, којима није додељена квота за мобилност), од којих у три мреже имају улогу координаторске установе.

Поред тога што институције из Републике Србије координишу највећим бројем мрежа са одобреном квотом за мобилност у 2020/21. години, наставља се и изузетно висок ниво укључености високошколских установа на нивоу програма. Универзитет у Новом Саду тако је задржао прво место, а Универзитет у Београду четврту позицију на нивоу читавог CEEPUS програма по броју својих институција-чланица које су пријавиле учешће у програму за академску 2020/21. годину, уједно бележећи и још већу укљученост у рад одобрених мрежа.

Очекује се формално отварање првог позива за мобилности за 2020/21. годину

Након завршетка процеса одобравања институционалних мрежа, у првој половини маја очекује се расписивање позива за пријаву мрежних мобилности студената и наставног особља за 2020/21. годину. Званичне и ближе информације о роковима у оквиру овог апликационог циклуса биће објављене на главној платформи CEEPUS програма.

 

Услед међународне епидемиолошке ситуације која се одразила на рад високошколских установа које учествују у CEEPUS програму, биће неопходно да кандидати контактирају Националну CEEPUS канцеларију земље за коју би желели да се пријаве за мобилност, како би добили што прецизније информације у вези са очекиваним почетком академских активности за наредну академску годину, будући да ће оне бити другачије организоване на нивоу појединачних CEEPUS земаља у зависности од прилика на њиховој територији. Контакти свих Националних CEEPUS канцеларија доступни су на званичној страници CEEPUS програма.

 

Први позив за мрежне мобилности трајаће до 15. јуна, након чега ће закључно са 31. октобром трајати други конкурсни рок за боравке унутар мрежа. Информације у вези са могућим продужавањем или изменама рокова у појединим земљама биће такође наведене на CEEPUS платформи.

 

CEEPUS програм

Средњеевропски програм универзитетске размене омогућава размене студената и академског особља, првенствено унутар институционалних мрежа у којима учествују високошколске установе из партнерских CEEPUS земаља. Право учешћа имају студенти и академско особље са државних високошколских установа из Републике Србије. Додатне информације о формирању и раду мрежа, као и о могућностима за мобилност појединаца, доступне су у оквиру одговарајућег CEEPUS одељка на сајту Фондације Темпус – Националне CEEPUS канцеларије.