Zašto slavimo Evropski dan jezika

Postoji između 6000 i 7000 jezika u svetu, koje govori 7 milijardi ljudi u 189 samostalnih država. Da li vi govorite neki strani jezik?

Ruska Federacija, sa svojih 148 miliona stanovnika ima daleko najveći broj jezika koji se govore na njenoj teritoriji: od 130 do 200 (u zavisnosti od kriterijuma). U jednom od evropskih megalopolisa, Londonu, govori se oko 300 jezika.

Evropski kontinent je bogat jezicima – postoji ih preko 200, a mnogo više ih govore građani čije porodično poreklo potiče sa drugih kontinenata. Evropa želi da neguje i prepoznaje različitost u svakom pogledu, pa i kroz mnogobrojne jezike.

Osim toga, učenje jezika je korisno za sve – nigde ne postoji ograničenje koliko neko treba da bude star ili mlad da bi počeo da uči strani jezik. Čak i najosnovnije znanje nekog jezika, koje ste npr. naučili na odmoru, može vam pomoći da se lakše snađete ili steknete nove prijatelje među lokalnim stanovništvom. Učenje jezika drugih ljudi je i način koji nam pomaže da se bolje razumemo i prevaziđemo svoje kulturne razlike.

Sa ekonomske strane, globalizacija i savremeniji oblici rada znače da su građanima sve više potrebne strane jezičke veštine da bi efikasno radili čak i u svojim zemljama. Nije više dovoljno znanje samo ruskog ili engleskog jezika.

Od 2001 godine, cela Evropa redovno slavi svoj Dan jezika – 26. septembra, sa željom da se:

-Očuvaju i poboljšaju bogate jezičke raznolikosti Evrope;

– Diverzifikuje spektar jezika koje ljudi uče (da bi se uključili jezici koji se manje koriste), što rezultira višejezičnošću:

– Stekne određeni stepen znanja dva ili više jezika.

Dan jezika je namenjen kako državnim organima u evropskim zemljama, tako i najširoj populaciji.

Ovaj dan mogu proslavljati učenici, nastavnici, škole i druge ustanove, a može se obeležiti i u krugu prijatelja, učešćem u već postojećem događaju ili organizovanjem sopstvenih aktivnosti.

Učenici/studenti: Da bi saznali više o jezičkoj raznolikosti, učenici i studenti mogu da učestvuju u zabavnim aktivnostima na mreži, kroz naše igre i kvizove. Ako volite muziku, možete organizovati muzički događaj za promociju različitih jezika i muzičkih žanrova u Evropi.

 Učitelji imaju više mogućnosti: učenje o drugim kulturama, tradicijama i jezicima koji se obično ne predstavljaju u učionici; prilika za promociju kreativnih talenata učenika stavljanjem skica koje ilustruju jezike koje mogu da govore, postavljanjem jezičkih kafića, isticanjem svih jezika u školi.

Univerziteti/škole: Evropski dan jezika je sjajna prilika da se univerzitet / škola i okolni grad posmatraju kao mesto gde se ljudi različitog porekla susreću, žive i komuniciraju i gde jezici cvetaju. Univerziteti ili škole koji se graniče sa drugim zemljama mogli bi da organizuju putovanja u susret studentima preko granice.

Ako i vi proslavljate Dan jezika, možete uneti svoje aktivnosti u kalendar događaja na sajtu Evropskog dana jezika i pogledati kako će se ovaj dan proslavljati širom Evrope.

Ako vas interesuju zanimljivi podaci o stranim jezicima, možete ih pronaći na sajtu Evropskog dana jezika.

Više informacija možete dobiti na sajtu Fondacije Tempus, koja je nacionalna kontakt tačka za ovu inicijativu u Srbiji.