Zašto je važna eTwinning oznaka za škole

eTwinning je već godinama jedan od najpopularnijih portala za nastavnike i nastavnice širom Evrope.

Sav rad i trud koji eTvineri ulažu u svoje projekte, rad sa decom i korišćenje IKT alata, osim u kvalitetnom radu i nastavi, prepoznaje se i kroz nacionalne i evropske oznake kvaliteta, koje im se dodeljuju svake godine za uspešne projekte.

Kako bi rad ustanove (škole) na eTwinning portalu bio prepoznat, uvedena je nova oznaka – eTwinning oznaka škole. Za razliku od oznaka kvaliteta, kojima se ističe i vrednuje rad pojedinačnog nastavnika/ce na projektima, eTwinning oznaka za škole ističe i priznaje rad cele škole na ovoj platformi. Za dve godine otkako se dodeljuje, ovu oznaku dobilo je 39 škola u Srbiji.

Zašto je toliko bitno da vaša škola dobije eTwinning oznaku?

Osim što ta oznaka podrazumeva i vrednuje trud nastavnika, timova nastavnika i  rukovodilaca u školi, oznaka eTwinning škole omogućiće vašoj ustanovi i da se izdvoji od ostalih. Vaša škola će ovom oznakom biti prepoznata kao predvodnik u oblasti digitalne prakse, prakse bezbednosti na internetu, podsticanja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja zaposlenih i podsticanja saradničkih nastavnih praksi sa zaposlenima i učenicima. Ova oznaka podrazumevaće i da ste u potpunosti savladali i aktivno koristite IKT alate, a digitalna pismenost je jedna od strateških prioriteta Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Osim toga, eTwinning je portal koji služi i za pronalaženje partnera za projekte u okviru Erazmus+ programa, najvećeg obrazovnog programa EU, pa će vaša škola sa tom oznakom biti vidljivija i kod potencijalnih partnera iz Evrope. eTwinning škole će takođe moći da formiraju evropsku mrežu škola koji će unaprediti razvoj eTwinninga.

Kriterijumi koji su neophodni za dobijanje eTwinning oznake za škole su podeljeni u dve faze: prva se odnosi na preduslove kao što su: da je škola registrovana na eTwinning-u duže od dve godine, da imaju bar dva aktivna eTwinning nastavnika i da imaju bar jedan evropski eTwinning projekat sa nacionalnom oznakom kvaliteta tokom poslednje dve godine.

Druga faza podrazumeva popunjavanje prijavnog obrasca za samoprocenu, a više detalja o kriterijumima možete pogledati OVDE.

Prijavite se za oznaku eTwinning škole i pređite na viši, evropski nivo.