Objavljeno video uputstvo o korišćenju Mobility Tool+ alata za upravljanje Erazmus+ projektima

Fondacija Tempus je pripremila video uputstvo koje ima za cilj lakše korišćenje i bolje razumevanje Mobility Tool+ alata za upravljanje projektima u okviru Erazmus+ programa.

Uputstvo je pre svega namenjeno organizacijama i institucijama korisnicama odobrenih Erazmus+ KA1 projekata u Srbiji. Adekvatno popunjavanje izveštaja u Mobility Tool+ je preduslov za brzu obradu završnog izveštaja korisnika, koja obuhvata i verifikaciju troškova nastalih tokom realizacije projekta.

Tokom polučasovnog uputstva zainteresovani mogu saznati opšte informacije o ovom alatu i detaljna objašnjenja u vezi sa korišćenjem svih sekcija, načinom popunjavanja mobilnosti sprovedenih u okviru projekta, najčešćim izazovima korisnika u upotrebi Mobility Tool+ alata i tome kako ih prevazići.

Napomena: Objavljeno izdanje video uputstva je posvećeno Mobility Tool+ verziji 4.1.0. iz maja 2018. godine. Za rad u naknadnim verzijama, molimo koristite zvanično uputstvo Evropske komisije, a ovo uputstvo kao dopunsko sredstvo informisanja.