Video upustva za popunjavanje prijemnih formulara za projekte KA1 mobilnosti za škole

S obzirom na interesovanje velikog broja organizacija i institucija koje prvi put učestvuju u Erazmus+ projektima, Fondacija Tempus je pripremila video uputstva za popunjavanje projektne prijave za KA1 projekte mobilnosti sa željom da svim potencijalnim učesnicima olakša popunjavanje prijavnog formulara.

Video upustva se odnose na:

KA1 projekte mobilnosti za škole

KA1 projekte mobilnosti za obrazovanje odraslih

KA1 projekte mobilnosti za stručno usavršavanje i obuke