Veliki otvoreni onlajn kurs na temu digitalnog obrazovanja i kulturnog nasleđa na platformi EUN u saradnji sa portalom Europena

Kurs Digital Education with Cultural Heritage organizuje se na portalu European Schoolnet Academy od 7. februara do 23. marta. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa sadržajem platforme Europena i načinom na koji može da se integriše u nastavu, pružajući pri tom nastavnicima podršku pri korišćenju digitalnih tehnologija koje su od suštinske važnosti za razvijanje ključnih kompetenicja celoživotnog učenja.

Kurs je namenjen nastavnicima svih osnovnih škola, srednjih škola i gimnazija, edukatorima u muzejima, bibliotekarima i edukatorima u neformalnom obrazovanju koji bi želeli da osmisle aktivnosti za nastavu koristeći sadržaj na platformi Europeana, kao i svoje digitalne sadržaj i alate.