Veliki otvoreni onlajn kurs na temu digitalnog obrazovanja i kulturnog nasleđa na platformi EUN u saradnji sa portalom Europena

Курс Digital Education with Cultural Heritage организује се на порталу European Schoolnet Academy од 7. фебруара до 23. марта. Циљ овог курса је упознавање са садржајем платформе Europena и начином на који може да се интегрише у наставу, пружајући при том наставницима подршку при коришћењу дигиталних технологија које су од суштинске важности за развијање кључних компетеницја целоживотног учења.

Курс је намењен наставницима свих основних школа, средњих школа и гимназија, едукаторима у музејима, библиотекарима и едукаторима у неформалном образовању који би желели да осмисле активности за наставу користећи садржај на платформи Europeana, као и своје дигиталне садржај и алате.