Vebinar: „Uloga mentora i osoba u pratnji u projektima mobilnosti“

Fondacija Tempus i Nacionalni tim za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju organizuju jednočasovni vebinar „Uloga mentora i osoba u pratnji u projektima mobilnosti“, koji će se održati u sredu 5. juna, u 16 časova, putem aplikacije Teams.

Vebinar, koji će voditi članovi VET tima, namenjen je zaposlenima u ustanovama koje sprovode ili planiraju da sprovode mobilnosti učenika. Cilj vebinara je da se objasne razlike između mentora i osoba u pratnji, kao i zaduženja koja se od njih očekuju, kako bi se olakšalo i poboljšalo sprovođenje ove vrste projekata. 

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formularaRok za prijavu je utorak 4. jun, u 12 časova.

Za dodatne informacije možete da se obratite Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus na schools-vet@tempus.ac.rs.