Vebinar: Otvorena vrata o KA2 projektima strateških partnerstava u oblastima opšteg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih

Fondacija Tempus organizuje vebinar za sve ustanove koje žele da se prijave za KA2 projekte strateških partnerstava u oblastima opšteg obrazovanja i škola, stručnog obrazovanja i obuka i oblasti obrazovanja odraslih u okviru Opšteg poziva Programa Erazmus+ za 2019. godinu.

Vebinar je namenjen zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava.

Na vebinaru možete postavljati konkretna pitanja u vezi sa svojim projektnim idejama i prijavama.

Vebinar se organizuje u sredu 27. februara 2018. godine, od 12 do 14 časova.

Vebinaru možete pristupiti preko sledećeg linka.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, opcija 3, ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove i stručno obrazovanje:

schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:

adult-education@tempus.ac.rs