Važno obaveštenje o trećem Erazmus+ roku u oblasti mladih za 2020.

Fondacija Tempus obaveštava sve organizacije i institucije iz Srbije o raspoloživim sredstvima i specifičnostima trećeg roka (01.10.2020.) Erazmus+ Opšteg poziva za predloge projekata za 2020. godinu u oblasti mladih.

U prva dva roka za podnošenje projekata, ugovoren je veći deo planiranih sredstava za 2020. godinu za oblast mladih. Opredeljena sredstva za KA1 projekte mobilnosti omladinskih radnika u Srbiji za 2020. godinu su već ugovorena.

Okvirni iznos preostalih sredstava i specifičnosti trećeg roka za 2020. godinu se nalaze u tabeli:

Ključna aktivnost Preostala sredstva za treći rok 01.10.2020.

(do podneva)

 

Specifičnosti trećeg roka

KA1 Mobilnost mladih i mobilnost omladinskih radnika 60.966,00 evra Moguće je finansiranje samo projekata mobilnosti mladih (omladinske razmene).

Nije moguće finansiranje KA1 projekata mobilnosti omladinskih radnika i svi takvi projekti će u trećem roku biti automatski odbijeni u fazi provere ispunjenosti formalnih preduslova.

KA2 – Strateška partnerstva u oblasti mladih 66.556,00 evra Bez specifičnosti
KA3 – Projekti dijaloga mladih 7.754,00 evra Bez specifičnosti

Podsećamo da Fondacija pruža informacije i konsultaciju za razvoj projektne ideje svima koji žele da učestvuju u Opštem pozivu za 2020. godinu.

Zainteresovani se mogu obratiti za informacije i konsultacije Grupi za mlade Fondacije Tempus putem maila youth@tempus.ac.rs ili telefonom 011/33 42 430 (opcija 5).