Važne informacije o Erazmus+ KA2 Izgradnji kapaciteta u oblasti mladih

Izvršna agencija Evropske komisije (EACEA) je u okviru Erazmus+ poziva za Izgradnju kapaciteta u oblasti mladih 2019 dopunila i unapredila smernice za konkurisanje i listu često postavljenih pitanja na ovom linku(deo Guidelines).

Takođe, 18. decembra je održana info-sesija u Briselu o ovom pozivu i na ovom linku je dostupna prezentacija sa te sesije.

Podsećamo da u okviru Ključne aktivnosti 2 programa Erazmus+ i podakcije Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih od konkursnog roka za projekte za 2019. godinu, akteri iz Srbije po prvi put mogu biti podnosioci projekata u okviru budžetske linije namenjene programskim zemljama (ACPALA). U okviru posebne programske i budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan, akteri iz Srbije od 2019. godine, ne mogu više biti podnosioci predloga projekata, ali zato i dalje mogu učestvovati kao partneri podnosiocima projekata iz regiona Zapadnog Balkana.

U 2019. je došlo i do promene roka za predaju projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih.

Rok za predaju projekata za 2019. godinu je 24. januar do 12 časova (podne).