Upis 2018: Aktivnosti podrške učenicima završnih razreda

Fondacija Tempus, u sklopu aktivnosti nacionalnog centra Euroguidance mreže, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji biraju sledeći nivo školovanja – srednju školu, odnosno fakultet ili visoku školu.

Ove aktivnosti dopunske podrške učenicima uključuju:

  • Niz predavanja i vebinara na teme izbora studijskog programa/srednje škole i savlađivanja treme na prijemnom/završnom ispitu. Predavanja će biti organizovana u Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (Terazije 39, I sprat), a kako bi se obezbedilo da ova predavanja budu dostupna svim učenicima (kao i njihovim nastavnicima i roditeljima) iz svih škola u Republici Srbiji, biće organizovana i u formi vebinara, tj. putem interneta. Pored toga što učenici mogu samostalno da prate vebinar, ovo omogućava nastavnicima da sa svojim učenicima putem jednog računara i projektora prate vebinar i grupno, npr. tokom časa odeljenskog starešine, kao aktivnost tima za karijerno vođenje i sl.
  • Individualne konsultacije – razgovore sa psihologom/savetnikom u Info centru ili putem skajpa nakon kojih učenici mogu da steknu jasniju sliku gde se nalaze u procesu donošenja odluke o nastavku školovanja i formiraju plan aktivnosti za dalje sprovođenje odluke. Ovo je dopunska usluga koja ima za cilj da podrži i učenike i nastavnike i sprovodiće se u popodnevnim časovima utorkom (skajp) i sredom (u Info centru) u ograničenom broju termina i uz obaveznu prethodnu prijavu.
  • Radionice sastavljanja biografija „Kako napisati dobar CV?“ koji je namenjen onim srednjoškolcima koji u ovom trenutku nakon srednje škole žele da stupe u svet rada ili im je CV potreban kao deo prijave za upis i/ili prijave za stipendiju.
  • Predavanje i vebinar za roditelje na temu „Kako podržati dete u procesu donošenja odluke o izboru zanimanja“ na kom će roditelji imati priliku da saznaju za koje korake u izboru srednje škole / studijskog programa / zanimanja je posebno važna njihova podrška i na koji način mogu da podrže svoju decu u pripremi završnog/prijemnog ispita.
  • Nastavnici srednjih škola mogu da učestvuju na akreditovanim seminarima o karijernom vođenju koji će u ovom periodu biti organizovani:

Školski timovi za KViS takođe mogu da se obrate Euroguidance centru za podršku u unapređenju aktivnosti KViS u svojoj školi.

Detaljan raspored svih pomenutih aktivnosti, više informacija i prijava dostupni su na sajtu Obrazovanje.rs.