Učešće školskih institucija iz Srbije u Erazmus+ projektima za mobilnost u oblasti opšteg obrazovanja na konkursnom roku 2018.

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane o tome koje vrste institucija zadovoljavaju osnovni formalni preduslov da konkurišu za Erazmus+ KA1 – 101 projekte mobilnost za oblast opšteg obrazovanja, počev od konkursnog roka 2018. godine i nadalje.

Takve ustanove su sve javne i privatne, osnovne i srednje škole u Srbiji, škole za obrazovanje nacionalnih manjina, kao i druge škole bez obzira na to ko je njihov osnivač a koje imaju dozvolu za rad izdatu od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i koje izvode opšte obrazovanje i vaspitanje prema Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Konkretno to su:

 • predškolske ustanove (mobilnost se odnosi na vaspitače i druga lica koja rade sa decom od 3 godine starosti);
 • osnovne škole;
 • osnovne muzičke škole;
 • osnovne baletske škole;
 • osnovne škole za učenike sa smetnjama u razvoju;
 • gimnazije;
 • srednje stručne škole;
 • srednje umetničke škole;
 • mešovite škole (gimnazije i srednje stručne ili umetničke škole);
 • srednje škole za učenike sa smetnjama u razvoju;
 • osnovne i srednje škola za učenike sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom;
 • obrazovno-vaspitni centri kao ustanove u kojima se osim osnovnog obrazovanja i vaspitanja, odnosno predškolskog i osnovnog obrazovanja i vaspitanja, ostvaruje i srednje obrazovanje i vaspitanje.