Trening na temu preduzetništva –”Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja”

Fondacija Tempus organizuje trening ”Inspiriši, osnaži – podrškom do samozaposlenja” u periodu od 8. – 10. maja 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

Glavni ciljevi treninga su:

  • razumevanje koncepta i principa preduzetništva,
  • upoznavanje sa korisnim alatima i metodama za podsticanje mladih prilikom pokretanja sopstvenog posla,
  • upoznavanje sa koracima od značaja za pokretanje preduzetničke ideje,
  • podrška organizacija i institucijama koje rade sa mladima u cilju usmeravanja i osnaživanja mladih koji imaju preduzetničku ideju,
  • sticanje znanja o mogućnostima Erazmus+ programa, posebno o projektima Strateških partnerstava koji, između ostalog, daju podršku i preduzetničkim idejama mladih.

Trening je otvoren za predstavnike organizacija/institucija iz Srbije koje rade i koje planiraju da rade sa mladima u sferi preduzetništva.

Polaznici obuke će moći da:

  • primene odgovarajuće metode za osnaživanje mladih da pokrenu svoj posao,
  • osmisle aktivnosti iz oblasti preduzetništva na lokalnom i međunarodnom nivou,
  • naprave biznis plan i plan za pokretanje svog posla,
  • odaberu adekvatne izvore finansijske podrške i finansiranja preduzetničke ideje.

Radi učešća na treningu, potrebno je popuniti prijavni formular.

Rok za slanje prijava je 02. maj 2018. godine u 23.59.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga. Broj učesnika treninga je ograničen.

Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave, regionalnoj pokrivenosti, kao i o broju osoba iz iste organizacije/KzM/institucije.

Učesnici sami snose eventualne putne troškove.

Fondacija Tempus pokriva troškove programa, smeštaja, materijala, osveženja, hrane tokom trajanja treninga.