Trening na temu inkluzije –”Fer-plej: obrazovanjem do jednakih mogućnosti”

Фондација Темпус организује тренинг „Фер-плеј: образовањем до једнаких могућности“ у периоду од 20. – 22. марта 2018. године у Сремским Карловцима.

Главни циљ тренинга је разумевање концепта инклузије и начина на који је могуће осмишљавати активности за младе тако да оне буду довољно инклузивне, као и оснаживање организација и институција из Србије за инклузивни приступ младима. Поред тога, учесници тренинга ће се упознати са техникама укључивања младих са смањеним могућностима.

Млади са смањеним могућностима могу бити млади који су у односу на своје вршњаке у мање повољној ситуацији због социјалних, економских, здравствених, географских, културалних, образовних, инвалидитета или других разлога.

Тренинг је отворен за представнике организација/институција из Србије које раде и које планирају да раде са младима са смањеним могућностима.

 Током тренинга учесници ће:

  • стећи разумевање концепта и принципа инклузије у омладинском раду;
  • развити вештине препознавања група младих са смањеним могућностима као и њихових потреба;
  • разумети важност стратешког приступа инклузији ради остваривања дугорочних ефеката пројеката;
  • се упознати са техникама укључивања младих са смањеним могућностима у све фазе пројектног циклуса.

Ради учешћа на тренингу, потребно је попунити пријавни формулар.

Рок за слање пријава је 15. март 2018. године у 23.59.

Напомињемо да се од свих учесника/ца очекује присуство током целог трајања тренинга. Број учесника тренинга је ограничен на максимално 20 учесника по тренингу.

При избору учесника, водиће се рачуна о заступљености различитих типова организација, квалитету пријаве, регионалној покривености, као и о броју особа из исте организације/КзМ/институције.

Учесници сами сносе евентуалне путне трошкове. Фондација Темпус покрива трошкове смештаја, материјала, освежења и хране током трајања тренинга.