Тражење партнера за пројекте

Један од предуслова учешћа у програму Еразмус+ јесте проналажење партнера из програмских земаља, са којима је затим потребно написати предлог пројекта. Поједине образовне институције из Србије немају много партнера из иностранства, а некад имају и проблем како да их пронађу, посебно уколико раније нису учествовале у програму Еразмус+. Постоји неколико начина да се пронађу инострани партнери:

Високошколске институције

Фондација Темпус – Еразмус+ канцеларија у Србији пружа информације домаћим институцијама о понудама за партнерство из иностранства као и могућност да попуне формулар за проналажење партнера на пројектима који ће бити дистрибуиран институцијама у иностранству.

  1. Да попуните формулар са својом понудом за партнерство, молимо, пратите овај линк.
  2. Да погледате понуде институција из иностранства за овај конкурсни рок, молимо, пратите овај линк.

Осим тога, институције које траже партнере за пројекте могу претраживати и базу пројеката у којој се се налази:

  • преглед свих пројеката и основни подаци о учесницима из Србије – институцијама и појединцима,
  • основни циљеви, активности и конкретни резултати пројеката у институцијама,
  • подаци о опреми купљеној на основу пројеката,
  • најважнија документа настала реализацијом пројеката

Опште, средње, стручно и образовање одраслих

Предшколске и школске установе у Србији које желе да пронађу партнера за пројекте у оквиру програма Еразмус+ могу користити следеће ресурсе:

eTwinning – интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу.

EPALE – европска платформа намењена професионалцима у области образовања одраслих у Европи. Институције могу да представе свој рад и постану део базе, што им даје могућност да их остале институције препознају и по потреби позову да сарађују на пројектима.

School Education Gateway – портал Европске комисије намењен подршци школама које планирају пројекте у оквиру програма Еразмус+, укључујући и проналажење партнера.

Организације и институције које се баве младима

Организације и институције које се баве младима, за проналажење партнера могу користити следеће ресурсе: