Тематске анализе у области образовања

Тематске анализе

 

Тематски анализе/ извештаји  и упоредне анализе – баве се специфичним, актуелним питањима у сфери образовања која су од значаја за све земље чланице Eurydice мреже.

 

Кроз њих Eurydice чини доступним информације које могу помоћи доносиоцима одлука одговорним за образовне политике на европском, националним и локалним нивоима када је реч о актуелним темама за образовање.  Заснивају се на анализи релевантних статистичких података, подацима о законским документима и правилницима, резултатима различитих истраживања и међународних испитивања. Eurydice извештаји омогућавају сагледавање образаца и трендова у националним образовним системима.

 

Све објављене публикације доступне су на енглеском језику на сајту Eurydice мреже и на EU Bookshop док публикације преведене на српски језик можете погледати ОВДЕ.