TCA događaj „Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” u Bonu

Nemačka nacionalna agencija za Erazmus+ organizuje konferenciju na temu klimatskih promena i digitalizacije u školama „Schools go green and digital – and Erasmus+ supports teaching excellence!” koja će se održati od 3. do 5. maja 2023. godine u Bonu.

Konferencija će se fokusirati na izazove sa kojima se škole sreću u svetlu ubrzanog tempa digitalizacije i klimatskih promena.

  • Biće predstavljeni inovativni projekti o digitalizaciji i održivom obrazovanju sa fokusom na obuku nastavnika.
  • Učesnici će se baviti temom digitalne inkluzije.
  • Biće predstavljeni načini na koje škole i nastavnici mogu da koristiti eTwinning i Evropsku platformu za školsko obrazovanje.
  • U međusobnoj razmeni i uz pomoć stručnjaka iz ove oblasti, učesnici će diskutovati i razvijati koncepte za obuku nastavnika i razvoj škole.
  • Konferencija će ponuditi mogućnosti umrežavanja škola i institucija za obuku nastavnika kako bi pronašle partnere i pokrenule nove projekte.

Događaj je namenjen pojedincima aktivnim u sektoru opšteg i stručnog obrazovanja, a posebno predstavnicima škola zainteresovanih da pokrenu projekte na temu digitalizacije i klimatskih promena ili onih koje su već implementirale slične projekte.

Za više informacija i prijavu posetite objavu na SALTO platformi.

Rok za prijavu je 15.2.2023.

Broj mesta je ograničen. Prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja kao i poznavanju jezika. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

NAPOMENA: Obuka se organizuje kao TCA aktivnost (Training and Cooperation Activities) u okviru Erazmus+ programa. Tokom trajanja aktivnosti, organizator pokriva troškove smeštaja i hrane za učesnike, dok Fondacija Tempus pokriva 95% troškova putovanja po principu refundacije. Učesnici su, shodno pravilima Erazmus+ programa u obavezi da sa 5% sufinansiraju svoje učešće, kao i da događaju prisustvuju u celosti kako bi ostvarili pravo na refundaciju troškova.

Uputstvo za prijavu preko SALTO platforme:

Najpre na stranici salto-et.net kreirajte nalog koristeći opciju Create Account ili se ulogujte ukoliko već imate kreiran nalog. Prilikom kreiranja naloga potrebno je da u polju Sending National Agency odaberete RS01-Foundation Tempus. Zatim na linku željenog događaja kliknite dugme Apply i na engleskom jeziku popunite formular koji će se otvoriti. Imajte u vidu da je na dnu registracionog formulara najpre ponuđena opcija Save, a nakon čuvanja je potrebno izabrati i opciju Send.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-pošte: tcas@tempus.ac.rs