TCA događaj „Nastava matematike – prevazilaženje izazova“ u Beogradu

Fondacija Tempus organizuje regionalni TCA događaj „Nastava matematike – prevazilaženje izazova“ 14. i 15. decembra 2023. godine u Beogradu.

Ovaj događaj za cilj ima istraživanje efikasnih praksi u nastavi matematike i pružanje podrške nastavnicima kako bi unapredili svoju praksu putem alata, resursa i inovativnih pristupa. Učešćem u plenarnim sesijama i radionicama, osnažiće se da unaprede svoju nastavnu praksu i učine je privlačnijom za učenike.

Učesnici će moći da se upoznaju i sa mogućnostima za obuke koje nudi program Erazmus+, kao i kako mogu da koriste eTwinning na časovima matematike.

Nastavnici matematike imaće priliku da razmene ideje i zapažanja o izazovima i dostignućima sa kolegama iz zemalja regiona, kao i da se umreže i nastave da dele svoja iskustva.

Na događaj se pozivaju nastavnici matematike koji su aktivni u ustanovama opšteg i stručnog obrazovanja i obuka.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju. Rok za prijavu je 24oktobar 2023.

Fondacija Tempus je u mogućnosti da učesnicima iz Srbije sa mestom prebivališta van Beograda obezbedi smeštaj 14. 12. 2023. godine i refundira 95% putnih troškova.

Broj mesta na TSA događajima je ograničen i prilikom izbora učesnika vodiće se računa o kvalitetu popunjene prijave, motivaciji iskazanoj u prijavi, kao i usklađenosti sa temom i ciljnom grupom događaja.

Za sve dodatne informacije obratite nam se na imejl-adresu: tcas@tempus.ac.rs