Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018: rezultati odabira strateških partnerstava za oblast obrazovanja odraslih (KA204)

Fondacija Tempus objavljuje rezultate odabira projekata strateških partnerstava za oblast obrazovanja odraslih (KA204), u okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, konkursni rok 2018.

Odluke o odabiru projekata za finansiranje Fondacija Tempus donosi na osnovu pravila programa Erazmus+, uzimajući u obzir, kao dva glavna kriterijuma, rang listu formiranu prema broju poena koje su projektnim prijavama dodelili spoljni ocenjivači tokom ocenjivanja ispunjenosti kriterijuma kvaliteta i raspoloživa sredstva za ovaj konkursni rok.

 

Projekti strateških partnerstava predloženi za finansiranje za oblast obrazovanja odraslih (KA204):

 

broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava (EUR)
1. 2018-1-RS01-KA204-000433 Basic Andragogical Training for Prison Educators Društvo andragoga Srbije, Beograd 33.890,00
2. 2018-1-RS01-KA204-000418 West Balkan Hearing Voices Network Organizacija “Prostor”, Beograd 47.605,00
3. 2018-1-RS01-KA204-000424 Cultuforma – Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture Udruženje profesora španskog jezika Srbije, Beograd 48.801,00

 

Projekti strateških partnerstava za oblast obrazovanja odraslih (KA204) na rezervnoj listi za finansiranje:

 

Broj Ref. broj projektne prijave Naziv projekta Podnosilac projektne prijave Predloženi iznos sredstava
1. 2018-1-RS01-KA204-000416 ART 2 LINK (ART-TOOL-LINK) JU “Narodni univerzitet”, Vranje 47.348,00 EUR

 

Odricanje od odgovornosti: Odluke o predloženom iznosu sredstava mogu se razlikovati od onih koje su navedene u projektnoj prijavi. Informacija o tome da su projekti predloženi za finansiranje ne predstavlja ugovornu obavezu za Fondaciju Tempus sve dok osoba koja ima pravo zastupanja organizacije – ustanove ne potpiše ugovor sa Fondacijom Tempus.